Ανδρέας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: “Αλλά εδώ το βασικό θέμα -και είναι βασικό θέμα- είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σ’ αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία; Γιατί το θέλουν τα Σκόπια; Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίας ενός κράτους, μακεδονικού, που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πιρίν και την Βόρειο Ελλάδα”

Δημοσιογράφος: “Και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο πράγμα υποστηρίζει”

Ανδρέας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: “Μα απολύτως το ίδιο. Σ αυτό το σημείο έχουμε απόλυτη σύμπτωση. Γι αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνον μακρόν”…

Originally posted 2018-06-12 00:34:50.