Η Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ είναι σήμα κατατεθέν με αριθμό δήλωσης σήματος N245460, ημερομηνία κατάθεσης 04/10/2017 στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και αριθμό απόφασης 108 /16-01-2018.

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ είναι: www.aristeia.online.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ στο Facebook είναι: www.facebook.com/aristeia.online.

Πρόσφατα, ήλθε εις γνώσιν μας η ύπαρξη και λειτουργία άλλης ιστοσελίδας στο Facebook με το όνομα “Αριστεία”, που δημοσιεύει περιεχόμενο ξένο προς την αισθητική της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ και τον πολιτικό πολιτισμό που πρεσβεύει.

Δηλώνουμε πως η ως άνω άλλη ιστοσελίδα δεν σχετίζεται με την Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ και πως επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας επί του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος “Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ”.

 

 

Originally posted 2018-09-18 09:19:20.