Στην Αθήνα ένας άνδρας που χρωστούσε, όταν ο δανειστής τού απαίτησε το χρέος, εκείνος τον παρακάλεσε να του δώσει αναβολή, λέγοντας ότι είναι άπορος.

Επειδή δεν τον έπειθε, έφερε μία γουρούνα, την μόνη που είχε, για να την πουλήσει παρουσία του δανειστή. Σε έναν αγοραστή που ήρθε και ρώτησε εάν η γουρούνα μπορεί να γεννήσει, εκείνος απάντησε ότι όχι μόνο αυτή γεννά, αλλά και με απίστευτο τρόπο. Στα μεν (Ελευσίνια) Μυστήρια (οπότε θυσιάζουν θηλυκούς χοίρους) γεννά θηλυκά, στα δε Παναθήναια (οπότε θυσιάζουν αρσενικούς χοίρους) γεννά αρσενικά. Στον έκπληκτο από την απάντηση αγοραστή, ο δανειστής του οφειλέτη είπε: «Αυτό δεν είναι τίποτα! Διότι και στα Διονύσια (οπότε θυσιάζουν κατσίκια) αυτή γεννά κατσίκια!».

Η παροιμία δηλώνει ότι πολλοί για το δικό τους κέρδος δεν διστάζουν να λένε ψεύδη ακόμη και για τα αδύνατα.

20180828_203209_00018967877765917365452.png


Αθηναίος οφειλέτης χρεών| Αισώπου Μύθοι. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2018-10-03 16:00:08.