Πρίγκιπας Νικόλαος: “Ο Μεταξάς είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο για τον όλεθρο της Μικράς Ασίας”

Ως προς τον κ. Βενιζέλον η περιπέτεια αυτή έθετε θετικώς εις έκρηξιν την ηφαιστειώδη φαντασίαν του. Έβλεπε ανάμεσα από μίαν αστραπήν, την Ελλάδα πέραν του Αιγαίου πελάγχου, τον Ελληνισμόν θριαμβεύοντα και όλους τους Έλληνας κλίνοντας το γόνυ προ του μεγάλου δημιουργού. Το μεγαλουργόν όνειρον είχε μέχρι τοιούτου σημείου κυριαρχήση εις την λογική του, ώστε να λησμονήση εντελώς τα πρακτικά μέσα της πραγματοποιήσεως.

Το 1915, ο συνταγματάρχης Μεταξάς, τότε αρχηγός του Επιτελείου του είχε εκθέσει όλας τας δυσκολίας μιας εκστρατείας εις την Μικράν Ασίαν. Ήτο η στιγμή κατά την οποίαν ο κ. Βενιζέλος παρασυρθείς υπό των αρκετά αφηρημένων υποσχέσεων τας οποίας του έδιδον ο Λόρδος Γκρέυ – όστις δεν ήτο ακόμη ο σερ Έντουαρντ Γκρέυ – περί μιας εξαπλώσεως της Ελλάδος εις την Μ. Ασίαν προσεφέρετο να εγκαταλείψη την Καβάλαν εις τους Βουλγάρους και να αναλάβη μιαν Ασιατικήν εκστρατείαν.

Cover TA PENINTA XRONIA TIS ZOIS MOY

Ο στρατιωτικός σύμβουλος του Βασιλέως Κωνσταντίνου του έγραφεν: «Η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας δεν είναι δυνατόν να είναι παρά πολιτική ειρήνης. Μόνον υπό τοιαύτας συνθήκας ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας δύναται ήσυχος να ευημερήση. Πρέπει να προστατεύσωμεν την φιλική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι των Ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας».


Απόσπασμα από το έργο: Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος – Άρθρα στην Παρισινή Επιθεώρηση – Ά Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή. Του Πρίγκηπος Νικολάου. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Πρώτη Έκδοση: 1927. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com

Cover VASILEFS KONSTANTINOS

4 Thoughts

 1. Η ιδιοφυΐα του στο θέμα φάνηκε όταν επισκέφτηκε τον βασιλιά Γεώργιο που ήταν φιλογερμανός, το ίδιο και ο γιός του Κωνσταντίνος. Η πολιτική του πείρα τον οδήγησε στην ενδεδειγμένη κίνηση που έπρεπε να ακολουθήσει.
  Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή διάλογο μεταξύ των δύο ανδρών. Αλλά από αυτά που επακολούθησαν και αυτά που διέρρευσαν στον τύπο, συμπεράνουμε ότι του είπε να γίνει Αγγλόφιλος και θα ψηφίσω νόμο στην βουλή που θα επιτρέπει στον Κωνσταντίνο να αναλάβει να ηγηθεί του στρατεύματος.
  Ο σώφρων βασιλιάς Γεώργιος το απεδέχθη. Με τον νεαρό βασιλιά Κωνσταντίνο πλέον Αρχιστράτηγο το ηθικό των στρατιωτών μας ανέβηκε κατακόρυφα και σαν χείμαρρος ο στρατός μας ξεχύθηκε στα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Η οποία, και επανήλθε και πάλι στην αγκαλιά της μάνας Ελλάδας. μετά την απωλια της στην μοιραία μάχη της Πυδνας. το 168 π.χ.

 2. Η ιδιοφυΐα του στο θέμα φάνηκε όταν επισκέφτηκε τον βασιλιά Γεώργιο που ήταν φιλογερμανός, το ίδιο και ο γιός του Κωνσταντίνος. Η πολιτική του πείρα τον οδήγησε στην ενδεδειγμένη κίνηση που έπρεπε να ακολουθήσει.
  Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή διάλογο μεταξύ των δύο ανδρών. Αλλά από αυτά που επακολούθησαν και αυτά που διέρρευσαν στον τύπο, συμπεράνουμε ότι του είπε να γίνει Αγγλόφιλος και θα ψηφίσω νόμο στην βουλή που θα επιτρέπει στον Κωνσταντίνο να αναλάβει να ηγηθεί του στρατεύματος.
  Ο σώφρων βασιλιάς Γεώργιος το απεδέχθη. Με τον νεαρό βασιλιά Κωνσταντίνο πλέον Αρχιστράτηγο το ηθικό των στρατιωτών μας ανέβηκε κατακόρυφα και σαν χείμαρρος ο στρατός μας ξεχύθηκε στα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Η οποία, και επανήλθε και πάλι στην αγκαλιά της μάνας Ελλάδας. μετά την απωλια της στην μοιραία μάχη της Πυδνας. το 168 π.χ.
  Κατηγορήθηκε ως φιλοβασιλικός, για την προστασία που προσέφερε στο θρόνο. Ο Βενιζέλος ένας διορατικός και πεπειραμένος πολιτικός πράγματι αυτό έκανε γιατί ήθελε τον λαό ενωμένο, και τον Βασιλιά που δεν διέθετε την πολιτική οξυδέρκεια του Βενιζέλου να τον συμβουλεύετε, σε κρίσιμα θέματα.
  Ο Βενιζέλος έχει κατηγορηθεί για μερικές περίεργες ενέργειες, όμως αυτές εντάσσονταν στα πλαίσια της πολιτικής σκακιέρας που από ότι φάνηκε στο αποτέλεσμα την χειρίζονταν άριστα. Δεν είναι δυνατόν στις Ευρωπαϊκές ζυμώσεις να επιτυγχάνεις πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ζυμώσεις αυτές προϋποθέτουν πάρε-δώσε, υποχωρούμε κάπου για να πετύχουμε αλλού κάτι καλύτερο. (παράδειγμα η Κύπρος που είμαστε ανυποχώρητοι, λέγαμε, ένωση χωρίς ανταλλάγματα, τελικά χάσαμε την μισή Κύπρο). Με τις πολιτικές του ενέργειες κατόρθωσε να μας παραδώσουν οι Τούρκοι το Μπιζάνι που προάσπιζε τα Γιάννενα. Διότι στις μάχες που προηγήθηκαν το οχυρό Μπιζάνι ήταν απόρθητο οι δε απώλειες του Ελληνικού στρατεύματος ήταν πολύ μεγάλες, και ξαφνικά οι Τούρκοι ζητούν διαπραγμάτευση και παράδοση. Και συνεχίζει η παράδοση της Θεσσαλονίκης. Που έγινε χωρίς να πέσει ούτε μια ντουφεκιά.

 3. . Ο Βενιζέλος δεν αεροβατούσε, επειδή γνώριζε ότι η Αγγλία είναι η μεγάλη στρατιωτική δύναμη, και χωρίς την έγκριση της τίποτα δεν θα μπορούσε να επιτύχει, γι’ αυτόν τον λόγο σε πρώτη φάση το έπαιξε Αγγλόφιλος ώστε να προωθήσει τα Ελληνικά σχέδια εκ των έσω, και αργότερα ανάλογα τις περιπτώσεις άλλοτε απέσυρε την εμπιστοσύνη του, και άλλοτε επανέρχετο.
  Η μεγάλη ευθύνη που ανέλαβε να πραγματώσει την μεγάλη ιδέα που του ανέθεσε ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, τον έκανε να επιδοθεί σε μία άνευ προηγούμενου μελέτη, του τρόπου χειρισμού της. Γνώστης εις βάθος της Ελληνικής ιστορίας, από όπου είχε πάρει τα απαραίτητα μαθήματα. Παρατήρησε, ότι την Τροία δεν την άλωσε ο Αχιλέας με την ανδρεία του, αλλά ο Οδυσσέας με την εξυπνάδα του. Έτσι Αναπτύσσοντας μια εξωτερική πολιτική στα όρια του εφικτού, και αναγκάζοντας τους ηγέτες των μεγάλων χωρών να λένε χαρακτηριστικά «αυτός ξέρει τι γυρεύει και γιατί ήλθε εδώ». Εξασφάλισε τις απαιτούμενες λυκοφιλίες, με τους μεγάλους της Ευρώπης. Στην συνέχεια εστράφη στην εσωτερική πολιτική, και στην οργάνωση του στρατού, που το ηθικό του λόγω της ήττας του 1897 ήταν όχι μηδέν, αλλά υπό το μηδέν, πως λοιπόν θα κατάφερνε να του εμφυσήσει ηθικό σίγουρου νικητή; Από τις ενεργειες του συμπερένουμε ότι έδωσε το βάρος σε δυο κατευθύνσεις. που ήταν α) Λαός ενωμένος μια γροθιά. Και β) να βρεθεί ο ηγέτης που θα ηγηθεί των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Που σαν πρώτη ιδέα θα ήταν ένας στρατηγός με περγαμηνές σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά και να υπήρχε κάποιος ικανός στρατηγός η ήττα του 1897 τον είχε αφανίσει. Οπότε χρειαζόταν ένα τρανταχτό όνομα. Αυτό θα ήταν να ηγηθεί ο ίδιος βασιλιάς Γεώργιος. Αλλά ο Γεώργιος ήταν πάνω από 70 ετών, τι ηθικό θα μπορούσε να εμπνεύσει. Χρειαζόταν ένας νεαρός βασιλιάς συνομήλικος των στρατιωτών. Αυτά τα είχε ο Κωνσταντίνος, αλλά τον Κωνσταντίνο ο στρατιωτικός σύνδεσμος τον είχε εξορίσει να βρίσκετε εκτός Ελλάδας λόγω της Φιλογερμανικής θέσης του. Επί πλέον οι νόμοι του Ελληνικού κράτους απαγόρευαν σε μέλη της βασιλικής οικογένειας να ασκούν οποιανδήποτε κρατική λειτουργία.

 4. Η «Μεγάλη ιδέα» δεν ήταν κάποια ατομική έμπνευση του Βενιζέλου. Είχε τις ρίζες της στο παλιό «Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι» . Ο αποτυχημένος πόλεμος το 1897, και αυτός εντάσσονταν στην λογική της μεγάλης Ιδέας και ειδικά από τον στρατό. Η δημιουργία του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» έγινε για αυτόν τον σκοπό. Μεσολάβησε αρκετός χρόνος μέχρι να ευρεθεί ο μεγάλος ηγέτης που θα πραγματώσει την Μεγάλη Ιδέα. Έτσι με την ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στον Βενιζέλο αυτός πλέον είχε επωμιστεί και την πραγμάτωση της.
  Από τις πολιτικές ζυμώσεις της εποχής αυτής φάνηκε καθαρά ότι οι Αγγλογάλλοι είχαν αποφασίσει τον διαμελισμό της Τουρκίας, και ο Βενιζέλος βλέποντας την κατάσταση που έμελε να δημιουργηθεί έδραξε την ευκαιρία για την πραγμάτωση της μεγάλης Ιδέας. Ακόμη φαίνετε και για την Κωνσταντινούπολη την οποία θα έλεγχαν οι Αμερικανοί, τελικός της προορισμός θα ήταν να περιέλθει στους Έλληνες.
  Είχε προηγηθεί ο πόλεμος του 1897, όπου ηττηθήκαμε κατά κράτος και αν δεν επενέβαιναν οι Αγγλογάλλοι, θα χάναμε και την Θεσσαλία. Αλλά και η πτώχευση του Ελληνικού κράτους επί Τρικούπη. Όταν λοιπόν ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος» του ανέθεσε την διακυβέρνηση της χώρας, ο Βενιζέλος παρέλαβε μια χώρα στο κακό της χάλι. Όμως κατάφερε το αδιανόητο. Να δημιουργήσει την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών όπως χαρακτηριστικά έλεγε.

Το σχόλιό σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.