Μειωμένος εμφανίστηκε ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΑΤ για τον Αύγουστο του 2018.

Συγκεκριμένα, ο προσαρμοσμένος γενικός δείκτης ενισχύθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 1,4% έναντι αύξησης 5,5% τον Αύγουστο του 2017.

Η επιβράδυνση προέκυψε από τις εξής μεταβολές:

www.grecobooks.com

  • Αύξηση κατά 9,5% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων
  • Αύξηση κατά 2,9% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών
  • Μείωση κατά 3,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού
  • Μείωση κατά 4,1% του Δείκτη Παροχής Νερού

Πτώση 1,4% σημείωσε ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

 

Originally posted 2018-10-12 11:19:40.