Προ ημερών σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής τράπεζας Μάριο Ντράγκι δήλωσε πως  η πολιτική της ΕΚΤ είναι να εκτελείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της και οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την χάραξή της είναι οι ξαφνικές ανατιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων ή οι απρόβλεπτες αλλαγές των επιτοκίων.

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως υπάρχουν κίνδυνοι που φαίνονται απίθανοι να συμβούν στην Ευρωζώνη, ενώ είναι πιο συναφές προς την αμερικάνικη οικονομία, όπως για παράδειγμα τα χρονίζοντα ζητήματα για τη σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα ή την απρόβλεπτη άνοδο του πληθωρισμού.

Αυτό όμως που ανησυχεί τον Μάριο Ντράγκι είναι μια πιθανή απότομη άνοδος των επιτοκίων εξαιτίας γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως για παράδειγμα οι εμπορικές διενέξεις, η παρέμβαση κυβερνήσεων στην πολιτική της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και η επαναδιαπραγμάτευση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μεριά κάποιων κρατών μελών.

Originally posted 2018-10-16 11:00:13.