Οικονομική νοημοσύνη. Μέρος 2o

Σήμερα συνεχίζουμε τον γενικό “οδηγό” προς την βελτίωση της οικονομικής μας διαχείρισης με το 2ο μέρος του.

#3 Κατανόηση της αγοράς.
Η επιστήμη της απλής προσφοράς-ζήτησης. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε τις “τεχνικές” πτυχές της αγοράς όπου οδηγείτε από το συναίσθημα, ο καταναλωτής κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν αγοράζει με βάση την ανάγκη άλλα με το συναίσθημα. Κατανοώντας την παρόρμηση και αναγνωρίζοντας την τάση της αγοράς μπορούμε να βρούμε σημεία που θα μας αποφέρουν κέρδος στην επιχείρηση μας.
Το ίδιο ισχύει και για μετοχές, ακίνητα κτλ.

#4 Γνώση του νόμου.
Για παράδειγμα μια επιχείρηση που έχει εξειδικευμένα τμήματα όπως το νομικό ή το λογιστικό, μπορεί να έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης έχοντας γνώση φορολογικών νόμων που παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε σχέση με κάποιον όπου εργάζεται ως υπάλληλος έχει τέτοιο πλεονέκτημα που μπορεί να παρομοιαστεί με τον 1ο να πηγαίνει πετώντας και τον 2ο περπατώντας

Εξτρά πληροφορία*
Οι διάφορες μορφές εταιρειών μπορούν να προσφέρουν πολλά προτερήματα σε σχέση με τις ατομικές επιχειρήσεις ως προς το φορολογικό σύστημα π.χ. να παρουσιάζει έξοδα πριν φορολογική δήλωση, ελαφρύνσεις, πιθανή χρηματοδότηση.
Μεγαλύτερη νομική προστασία των μελών της επιχείρησης καθώς μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία να ανήκουν στην εταιρεία και όχι στα μέλη της και έτσι προστατεύονται από τυχόν επιτήδειους που πολύ πιθανόν να τους στοχοποιήσουν.

Originally posted 2018-12-10 10:47:18.