Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης οφείλει να πρωτοστατήσει στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, έκανε ελάχιστα για να εξασφαλίσει πως ποιοτική, φθηνή και απλή τραπεζική χρηματοδότηση θα ήταν διαθέσιμη για τις νέες και τους νέους, τους ανέργους, τους μικρούς επιχειρηματίες, τις μητέρες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και θέλουν να εργαστούν. Δεσμευόμαστε πως αυτό θα αλλάξει.

Εδώ και καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια μεγάλη στροφή από τις επιδοτήσεις προς την ανάπτυξη τραπεζικών εργαλείων που να είναι κατάλληλα για την ενίσχυση της μικρής, πειραματικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ποικιλία προγραμμάτων υποστήριξης και χρηματοδότησης ξεδιπλώνεται και πλήθος ευρωπαϊκών Δήμων βγαίνει μπροστά για να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα, με κοινωνικό, καινοτόμο και περιβαλλοντικό όφελος.

Ακόμη παραπάνω επίκαιρη είναι αυτή η στροφή για την Ελλάδα της αποδιάρθρωσης και της κρίσης: οι τράπεζες κλείνουν, δεν χορηγούν πιστώσεις και Δήμοι όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ουραγοί στην στήριξη των πολιτών τους, που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ξανασταθούν στα πόδια τους από την αρχή.

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι πια μια πραγματικότητα. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (European Social Entrepreneurship Funds – EUSEFs) είναι μια οργανωμένη μορφή ηθικής τράπεζας, που θεσμοθετείται στο επίπεδο της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναπτύξει ολοκληρωμένα τον τρίτο τομέα της οικονομίας, την Κοινωνική Οικονομία. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει χωρίς το χρηματοδοτικό σκέλος. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πηγαίνουν χέρι με χέρι με το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (Programme for Employment and Social Innovation –EaSI), που παρέχει ρευστότητα σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς (Funds of Funds), όπως οι τράπεζες που γνωρίζουμε.

Το άνοιγμα του τραπεζικού κλάδου στις κοινωνικές επενδύσεις συνεπάγεται πως κοινωνική τραπεζική και κοινωνική πολιτική θα συναντηθούν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά οργανωμένα. Ως τα τώρα, οι κοινωνικές επενδύσεις και η τεχνογνωσία τους ήταν αποκλειστική ευθύνη του δημόσιου τομέα. Ανοίγοντας μια τόσο μεγάλη αγορά στις κοινωνικές επιχειρήσεις, στις κοινωνικές τράπεζες και στους ενδιαμέσους φορείς χρηματοδότησής τους, τεράστιοι προϋπολογισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδιωτικοί πόροι θα συνδυαστούν και θα καταστούν προσβάσιμοι και από τους ιδιώτες. Αυτή είναι μια μεγάλη μετάβαση από την κοινωνική πολιτική στην Κοινωνική Οικονομία.
Ας δούμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές πρόνοιες του Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι ιδιωτικές τράπεζες. Θεσμικοί επενδυτές και άτομα με μεγάλη περιουσία (high net worth individuals) έχουν δικαίωμα να επενδύουν τα χρήματά τους σ αυτά. Το 70% των διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων διοχετεύονται σε επενδύσεις σε φορείς ή προγράμματα κοινωνικής οικονομίας. Το υπόλοιπο 30% μπορούν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας να το διαθέτουν σε συμβατικές τραπεζικές τοποθετήσεις και επενδύσεις. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορούν να επενδύουν όχι μόνον σε κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και μεταξύ τους, διαμορφώνοντας μια διατραπεζική αγορά της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η «Κοινωνική Τράπεζα Θεσσαλονίκης»

Η ίδρυση ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, της «Κοινωνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης», είναι για μας μια μείζονα προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση του οράματός μας για την ανθρώπινη, την πράσινη και την κοινωνική Θεσσαλονίκη, περνάει μέσα από τον συνδυασμό της δυναμικής εξασφάλισης κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα και της τραπεζικής χρηματοδότησης από καινοτόμα χρηματοδοτικά οχήματα, όπως η «Κοινωνική Τράπεζα της Θεσσαλονίκης». Σ’ αυτήν, οραματιζόμαστε να συμμετέχουν πλήθος φορέων που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα στην πόλη μας.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Νασιούλας, τόνισε σχετικά: «Η μόνη αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη γραμμή χρηματοδότησης για την κοινή μας προκοπή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματά της. Ήδη η Ευρώπη στρέφει προς την φιλόδοξη αξιοποίηση των τραπεζικών εργαλείων προς όφελος των νέων, των ανέργων, των μικρών επιχειρηματιών και όσων κτυπήθηκαν από την κρίση.

Η διάλυση των τραπεζών στην Ελλάδα πήγε χέρι-χέρι με την παραίτηση των Δήμων από την αναπτυξιακή τους υποχρέωση. Αυτό το βλέπω έντονα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν μπορώ να το αποδεχθώ.

Δεσμεύομαι πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει. Το σχέδιό μας για την Κοινωνική Τράπεζα της Θεσσαλονίκης είναι μια κρίσιμη ψηφίδα στην υλοποίηση του οράματός μας για μια Θεσσαλονίκη ανθρώπινη, πράσινη και κοινωνική. Έχουμε δυνατότητες, τώρα έχουμε και επιλογή».

Originally posted 2018-10-22 10:45:21.