Ένας άνθρωπος μέσης ηλικίας είχε δύο εταίρες (στην κοινή Νεοελληνική: γκόμενες): η μία ήταν κάμποσο πιό νέα απο τον ίδιο κ η άλλη κάμποσο πιό ηλικιωμένη.

Όταν πήγαινε στη νέα, εκείνη ντρεπότανε να πηγαίνει με έναν άνθρωπο που είχε άσπρες τρίχες, κ τους τις μαδούσε• όταν πήγαινε με την ηλικιωμένη, εκείνη ντρεπότανε να πηγαίνει με έναν άνθρωπο που φαινόταν νεότερος, γι’ αυτού του μαδούσε τις μαύρες τρίχες

(ο άνθρωπος μέσης ηλικίας είχε τις μισές τρίχες μαύρες κ τις μισές άσπρες).grecobooks-6

Έτσι, η μία του μαδούσε τις άσπρες τρίχες, η άλλη του μαδούσε τις μαύρες τρίχες, ο άνθρωπος κατάντησε φαλακρός!

Originally posted 2019-01-09 17:00:52.