Ένας πλούσιος Αθηναίος ταξίδευε με πλοίο, το οποίο ναυάγησε, αναποδογύρισε• τότε όλοι οι άλλοι αγωνίζονταν κολυμπώντας να σωθούν, ο δέ πλούσιος Αθηναίος επικαλούνταν την θεά Αθηνά κ της έταζε χίλια δυό να της θυσιάσει, άν σωθεί. Ένας άλλος ναυαγός του φώναξε: καλά κάνεις κ προσεύχεσαι, αλλα μαζί με την Αθηνά κούνα κι εσύ τα χέρια σου!
Απο αυτό έμεινε η παροιμία “Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ σὺ χεῖρα κίνει”, που έχει κ μιά πιό νεοελληνική εκδοχή: “Άγιε Νικόλα, βόηθα! – κούνα κι εσύ τα χεράκια σου!”.grecobooks-6

Originally posted 2019-01-11 17:00:55.