MATHITIA.jpg

Μια σύμβαση μαθητείας αντιπροσωπεύει την ευκαιρία για τους νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών να συνδέσουν την προετοιμασία ενός διπλώματος με επαγγελματική πείρα. Πράγματι, χάρη σε αυτή τη προσπάθεια που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920 επιτρέπει σε μαθητές να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν σε μια εταιρεία. Από τη δημιουργία της, η μαθητεία, έχει υποστεί πολλές αλλαγές και έχει δει την αύξηση της δημοτικότητάς της μεταξύ των νέων και των εταιρειών. Παλαιότερα επιφυλάχθηκε η μέθοδος αυτή, τώρα όμως υπάρχουν πολλά σχολεία που προσφέρουν μαθητεία ακόμα και σε υψηλότερα διπλώματα. Ωστόσο, η σύμβαση μαθητείας δεν έχει επιστρέψει πλήρως στις πρακτικές των ελληνικών εταιρειών ή στην κατάρτιση, και μάλιστα σε γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία, όπου αυτός ο τύπος σπουδών αποτελεί κανόνα. Πλέον η μαθητεία αμείβεται και σε όλες τις μορφές επαγγελμάτων σε αντίθεση με την Ελληνική νοοτροπία που αφορά κυρίως χειρωνακτικά επαγγέλματα. Κάθε κυβέρνηση προσπάθησε, με τον δικό της τρόπο, να μην προωθήσει αυτή τη μορφή κατάρτισης. Σήμερα είναι η ίδια η οικονομία επιδιώκει να διευκολύνει τη συνάντηση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται διάφορα μέτρα, όπως για παράδειγμα η παρατεταμένη ηλικία μάθησης. Στην κοινωνία μας, οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν είναι ποτάμια που ρέουν σε όλους τους τομείς και αυτό μεταφράζεται σε δυσκολίες πρόσληψης για τους νέους ειδικότερα. Ο χρόνος για την εκπαίδευση και τη μάθηση μεγαλώνει, ενώ ταυτόχρονα δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε περισσότερες σπουδές, μερικές φορές εις βάρος των πραγματικών επιθυμιών των μαθητών και των μαθητευομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να αλλάξουμε το ηλικιακό εύρος της μαθητείας επειδή δεν είναι πλέον έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 25 ετών αλλάζουν τη επαγγελματική τους λωρίδα τους και αναζητούν ένα συμβόλαιο μάθησης για να μάθουν μια νέα θέση εργασίας  ενώ παράλληλα εργάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ημιαπασχόλησης,  μία μορφή εργασίας που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.

Αναπροσαρμογή των αμοιβών μαθητείας

Ένα σημαντικό σημείο της μεταρρύθμισης της σύμβασης μαθητείας θα πρέπει να βασίζεται  σε μια καλύτερη αμοιβή για τους μαθητευόμενους με αύξηση για τα άτομα ηλικίας 16 έως 20 ετών κατά 30 ευρώ περισσότερο ανά μήνα και από 26 έτη θα καταβάλλονται απαλλαγμένα από φορολογικούς συντελεστές. Η εκμάθηση της εργασίας είναι σίγουρα, όπως υποδηλώνει το όνομά της, ένας τρόπος για να μάθει πραγματικές γνώσεις αλλά απαιτεί πάνω από όλα μια συνολική επένδυση του μαθητή-φοιτητή στην εταιρεία. Ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο του ενεργού κεφαλαίου της εταιρείας και παίζει ρόλο στην επιτυχία ή όχι των σχεδίων της. Συνεπώς, ο μαθητής – φοιτητής πρέπει να θεωρείται ως υπάλληλος με ίδια δικαιώματα με τους υπαλλήλους της εταιρείας και πρέπει να αμείβεται αναλόγως. Σε μια κοινωνία όπου η αναζήτηση εργασίας δεν είναι προφανής για νέους ο μετασχηματισμός της  μάθησης φαίνεται να είναι μία από τις λύσεις για την αύξηση της ικανότητας των ατόμων που μπορούν έτσι να εφαρμόσουν με εμπειρία σε θέσεις εργασίας στους τομείς δραστηριότητάς τους. Ωστόσο είναι σημαντικό και οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αξία μιας τέτοιας ευκαιρίας κατάρτισης τόσο για τον εαυτό τους όσο και για το άτομο που μπορεί να απασχολήσει αργότερα.
Μια προτεινόμενη μεταρρύθμιση σε γενικές γραμμές:

• Η αποζημίωση στη μαθητεία θα πρέπει αυξηθεί για τους νέους ηλικίας 15 έως 17 ετών.
• € 500 να είναι διαθέσιμα για να περάσουν την άδεια οδήγησης μαθητευόμενοι όπου δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης και η απασχόληση στη επιχείρηση απαιτεί δίπλωμα οδήγησης
• Όλοι οι μαθητευόμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας να απολαμβάνουν οφέλη (πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορά …) ως μαθητές
• Όλοι οι σπουδαστές μαθητείας των οποίων οι συμβάσεις εργασίας διακόπτονται κατά τη διάρκεια του έτους να μην χάνουν το έτος τους.
• Να δημιουργηθούν προγράμματα μαθητείας για νέους που επιθυμούν να προχωρήσουν στη μάθηση, αλλά δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
• Να θεσπιστούν αξιόπιστες πληροφορίες και πιστοποιημένοι οργανισμοί για την ποιότητα της μαθητείας.
• Η μαθητεία να είναι ανοιχτή σε νέους έως 50 ετών, αντί για 26 ετών σήμερα
• Χρηματοδότηση όλων των συμβάσεων μαθητείας.
• 15.000 μαθητευόμενοι ετησίως μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μαθητείας Erasmus για να πραγματοποιήσουν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ που χρειάζονται εργασία
• Να αποσαφηνιστεί η λήξη της σύμβασης μαθητείας
• Να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση της πιστοποίησης, μέσω της κατάρτισης ή της αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης.
• Η πρόσληψη μαθητευομένων πρέπει να γίνετε όλο το χρόνο και να μην περιορίζεται στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

Η πρόθεση για αλλαγές δεν φτάνει να είναι αξιέπαινη, παραμένει για να διευκρινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις απαραίτητες αλλαγές. Πώς και ποιος θα εφαρμόσει αυτή την σημαντική  μεταρρύθμιση που αφορά τον μελλοντικό επιχειρηματικό κλίμα;