8

Μια ζοφερή κατάσταση φόβου και αναστολής στοιχειώνει την ελληνική επιχειρηματικότητα: όλοι αναρωτιούνται πόσα θα μπορούσαν να γίνουν, «αν δεν υπήρχε η κρίση». Αν και η γενική εικόνα της οικονομομίας είναι κακή, πόσο έχουμε αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά ταμεία και τις ευκαιρίες που προσφέρουν; Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν (Jyrki Katainen), υπεύθυνος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, μας υπενθυμίζει: «Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις («Πακέτο Γιούνκερ») έχει στην διάθεση του 194 δις για την δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και την κινητικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη»: σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που τα εργαλεία χρηματοδότησης είναι μηδαμινά ή αραχνιασμένα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις φλερτάρουν επίμονα με το μηδέν, τα λόγια του Ευρωπαίου αξιωματούχου ηχούν σαν συναγερμός.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη ενώ σχεδιαζετε να παραταθεί η λειτουργία του έως το 2020. Την ίδια στιγμή  αυξάνετε κατά 10 δισ. € η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανέρχετε, σε συνολικό ποσό 26 δισ. € (από τα οποία τα 16 δισ. € της αρχικής εγγύησης θα είναι διαθέσιμα μέχρι τα τέλη του 2018). Η τελική στρατηγική  είναι να αυξηθεί στα 500 δισ. € ο συνολικός επενδυτικός ορίζοντας  του Ταμείου.

Το παράδειγμα της Φιλανδίας είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό. Μέσου του Πακέτου Γιούνκερ, κινητοποίησε πάνω από 4,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις με μεγάλο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και εργασιακό αντίκτυπο. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι η Epiqus, ένα καινοτόμο Fund που στοχεύει στην ταχεία εκπαίδευση, ενσωμάτωση και απασχόληση των οικονομικών μεταναστών με στόχο την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού. Με άμεσα κεφάλαια  14,2 εκατ. Ευρώ, κατέστη το μεγαλύτερο επενδυτικό όχημα αυτού του είδους στην Ευρώπη.

Αλλά και στην χειμαζώμενη Ελλάδα, όταν το «αν» μετατρέπεται σε «να», παραδείγματα τοπικής και ολοκληρωμένης αναπτυξιακής δημιουργίας αναφύονται. Εύγλωττη περίπτωση είναι το Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ύψους 50 εκατ. ευρώ συνδυάζοντας  17 εκατ. ιδιωτικής χρηματοδότησης του αναδόχου, 13 εκατ. από το πρόγραμμα ERDF (Jessica), 13 εκατ. δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 6 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δάνειο και ιδιωτικά κεφάλαια. Προσφέρει 150 μόνιμες θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από την περιοχή και ειδικούς με υψηλή κατάρτιση.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και μικρότερες, αλλά εξίσου αισιόδοξες προσπάθειες, όπως η Αλφειός Ρόδι Α.Ε., ένα έργο το οποίο έλαβε υποστήριξη ύψους περισσοτέρων από 200 χιλιάδες ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER, συνεισφέροντας 50 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ελληνική επικράτεια.

Ένα «αν» δεν δείχνει το σωστό δρόμο στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, δείχνει την ευθύνη που έχει η ελληνική επιχειρηματικότητα απέναντι στα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην άμεση και διεξοδική αξιοποίησή τους.

Η Ευρώπη είναι μια ένωση ευκαιρίας. Ίσως να μην μπορούμε να έχουμε ίσα αποτελέσματα, αλλά μπορούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες.