Διερωτάται ο Δημοσιογράφος Απόστολος Μακρυανίδης

Στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι το κράτος θα ονομάζεται <<Βόρεια Μακεδονία>>, ενώ οι πολίτες θα ονομάζονται σκέτα <<Μακεδόνες>>;

Γιατί η Ελλάδα αναγνωρίζει «Μακεδονική» εθνότητα. Δηλαδή παραχωρεί όχι σύνθετη, αλλά πλήρη ονομασία στην εθνότητα και ταυτότητά τους;

Γιατί η χρήση του όρου «Μακεδόνες» δεν απασχολεί την Ελληνική Διπλωματία, ότι μπορεί να αποτελέσει αφορμή αλυτρωτισμού, έγερσης ζητήματος δικαιωμάτων μίας υποτιθέμενης «Μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα;»

Γιατί απουσιάζει εντελώς η λέξη Μακεδονία στο κείμενο όταν αναφέρεται στην Ελλάδα, και περιγράφεται ως «Βόρειο τμήμα του πρώτου Μέρους»;

Γιατί μπήκε η ψευδέστατη αιτιολόγηση ότι η «Μακεδονική» έχει αναγνωριστεί το 1977; Εάν είχε αναγνωριστεί για ποιον λόγο να ξανααναγνωριστεί;

Γιατί θα πρέπει να πληρώσουν το βάρος της κατοχύρωσης των προϊόντων τους οι περίπου 4000 ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τοπικά ονόματα της Μακεδονίας είτε ως ονομασία προέλευσης, είτε ως γεωγραφική ένδειξη και θα πρέπει να τα κατοχυρώσουν;

Γιατί εισάγονται «απαγορευτικά μέτρα» δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την «πρόληψη» δραστηριοτήτων που «πιθανόν να υποδαυλίζουν την εχθρότητα κλπ» ομοίως στην Ελλάδα και στα Σκόπια;

Γιατί να απαγορεύονται εκδηλώσεις μνήμης για τον Μακεδονικό Αγώνα, για παράδειγμα η απελευθέρωση των πόλεων της Μακεδονίας όπως εορτάζεται σήμερα;

Γιατί να απαγορεύονται τα Συλλαλητήρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με Μακεδονικούς χορούς και οι αναφορές στους Μακεδονομάχους; Τα τραγούδια μας θα είναι νοτιο-μακεδονικά;

Γιατί στα άρθρα 7(2,4) ο διαχωρισμός της έννοιας της «Μακεδονίας» γίνεται μόνο σε σχέση με την Μακεδονία της αρχαιότητας και δεν επεκτείνεται στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Γιατί τους παραδίδουμε τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, και την Μακεδονική Δυναστεία του Βυζαντίου;

Γιατί να επανεξεταστεί το καθεστώς μνημείων που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική Ιστορία;

Γιατί δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον «Ήλιο της Βεργίνας;

Γιατί στο 8(4) επιβάλλεται στην Ελλάδα η χρήση σλάβικων τοπωνυμίων περιοχών των Σκοπίων, όπως Μπίτολα αντί Μοναστηρίου;

Γιατί μπαίνουν τα Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, ιστορικοί άτλαντες κλπ. Στην συζήτηση της κοινής επιτροπής αλυτρωτικών αναφορών;

Γιατί να θεωρείται αλυτρωτισμός η αναφορά στον Μακεδονικό Αγώνα, στους Μακεδονομάχους, στον Παύλο Μελά;

Γιατί στο άρθρο 11 η Ελλάδα υπόσχεται ρητή υποστήριξη σε όλους ανεξαιρέτως τους διεθνείς οργανισμούς;

Γιατί να δοθεί στα Σκόπια δικαίωμα πρόσβασης στην ΑΟΖ, όταν η Ελλάδα ακόμη δεν έχει θεσπίσει ΑΟΖ;

Γιατί να υπάρξει διευκόλυνση θαλάσσιων, αεροπορικών και επικοινωνιακών συνδέσεων, αλλά και διευκόλυνση διαμετακόμισης αγαθών, φορτίων και προϊόντων μέσω λιμένων και αερολιμένων;

Γιατί δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι στο Σύνταγμα των Σκοπίων αναφέρεται ρητά ότι στην χώρα ζουν «Μακεδόνες», Αλβανοί, Τούρκοι, Βόσνιοι, Σέρβοι, Ρομά και Βλάχοι, ενώ δεν αναφέρονται πουθενά οι Έλληνες, ούτε οι Βούλγαροι;

Γιατί ισχύει το erga omnes, όταν δεν υπάρχει καμμία δέσμευση τρίτων κρατών να χρησιμοποιούν τη νέα ονομασία, αφού το Προσύμφωνο των Πρεσπών αποτελεί διμερή συμφωνία και δεν θα δεσμεύει κανέναν άλλον;

Originally posted 2019-01-22 00:50:58.