Έρχεται σε ανανεωμένη μορφή ο Ταχυδρόμος της Μακεδονίας: η δωρεάν πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, που εκδίδει το Σωματείο “Ιωνική Γη – Ίωνες”.

Συνεντεύξεις, ιστορικά αφιερώματα, πολιτικές αναλύσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, καθώς και παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο από διακεκριμένες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας εμπλουτίζουν τα περιεχόμενα της δημοφιλούς, δωρεάν εφημερίδας.

Ο Ταχυδρόμος της Μακεδονίας διανέμεται δωρεάν. Μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα στα γραφεία του Συλλόγου “Ιωνική Γη – Ίωνες”, στην οδό Μοναστηρίου 49, στον 3ο όροφο, καθώς και σε κεντρικά σημεία στην πόλη.

Originally posted 2019-02-06 20:03:57.