Ένας γέροντας κάποτε έκοψε ξύλα και μεταφέροντάς τα βάδιζε πολύ δρόμο.

Λόγω δε της κούρασης του δρόμου, καθώς εναπόθεσε το φορτίο, επικαλέστηκε τον Θάνατο. Στον Θάνατο δε που εμφανίστηκε και τον ρώτησε για ποιά αιτία τον κάλεσε, ο γέροντας είπε: “Για να σηκώσεις το φορτίο”.grecobooks-6

Ο μύθος δείχνει ότι κάθε άνθρωπος είναι φιλόζωος, ακόμη κι αν στην ζωή του δυστυχεί.

Γέρων και θάνατος | Αισώπου Μύθοι. NEWSFEED. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2019-04-08 16:00:04.