Ένας γεωργός απο την κακοκαιρία αποκλείσθηκε στο αγρόκτημά του κ δέν μπορούσε να απομακρυνθεί απο αυτό για να αποκτήσει τροφή. Τί να έκανε λοιπόν; έφαγε τα πρόβατα που είχε στο αγρόκτημα. Καθώς η κακοκαιρία εξακολουθούσε κ δέν μπορούσε να βγεί απο το αγρόκτημα, έσφαξε έφαγε κ τα κατσίκια του. Η κακοκαιρία δέν έλεγε να υποχωρήσει, οπότε στράφηκε ακόμα κ στα βόδια με τα οποία όργωνε.

Τα σκυλιά του αγροκτήματος σάν το είδαν αυτό, είπαν: “πάμε να φύγουμε αμέσως απο εδώ! Αυτός δέν λυπάται ούτε τα βόδια που είναι οι απαραίτητοι συνεργάτες του στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Εμάς θα λυπηθεί;”.grecobooks-6

Ο μύθος αυτός έχει ανατολίτικη προέλευση. Στην Ινδία οι εκτός και κάτω απο τις 4 κοινωνικές τάξεις λέγονταν zvApacAH δηλαδή “αυτοί που μαγειρεύουν (ακόμη και) τα σκυλιά”. Ωστόσο, ακόμη πιό ανόσιος ήταν ο φόνος των βοοειδών που ήταν βάση της οικονομίας κ σύμβολο της αγάπης.

Γεωργός και κύνες | Αισώπου Μύθοι. NEWSFEED. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2019-04-12 16:00:50.