Τον τελευταίο καιρό, ολοένα και περισσότεροι νέοι, τόσο ηλικιακά όσο και σε πείρα, άνθρωποι, βλέπουμε να ασχολούνται στενά με την πολιτική. Δεν είναι λίγοι, αυτοί που δοκιμάζουν την τύχη τους, δίνοντας παράλληλα τις γνώσεις τους, σε Περιφερειακές – Δημοτικές αλλά και σε Εθνικής εμβέλειας εκλογές. Ακόμα και για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται νέους ανθρώπους και νέες ιδέες, προοδευτικές θα τις χαρακτήριζα, που θα την πάνε μπροστά.

Η χώρα μας για να οδεύσει προς τα εμπρός, για να βγει στις αγορές και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες όσο και για την ίδια, χρειάζεται:

Ανανέωση: Με τον όρο “ανανέωση”, εννοούμε ριζικές αλλαγές στο κομμάτι των ιδεών και της πολιτικής αντζέντας των ήδη κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων που απέχουν ή όχι από το ποσοστό της τάξεως 3% που τους εξασφαλίζει την εισόδο στο Κοινοβούλιο.

Η ανανέωση, αυτή, θα μπορούσε να γίνει με την ένταξη νέων ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης στο κάθε κόμμα, που με την επιτήρηση του κάθε προέδρου, θα κατατεθούν προτάσεις, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κοινοβουλίου γεμάτο από “πλούσιες” ιδέες και σύγχρονα σχέδια που θα είναι βοηθοί στην ανάπτυξη της χώρας.

Η αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος της χώρας, απαιτείται. Είναι αναγκαίο για τη χώρα, αυτό το σύστημα να αναβαθμιστεί. Για να αναβαθμιστεί, θα πρέπει οι προτάσεις των ανθρώπων που θα απαρτίσουν τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο, να είναι πλήρως αναθεωρημένες και να μπορούν να σταθούν, με επιτυχία, στις απαιτήσεις της νέας εποχής.