Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση του κτιριακού δυναμικού που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην δημοτική μας παράταξη, την “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη“, μου ανατέθηκε η συγκρότηση ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης της σχολάζουσας και ήδη λειτουργούσας ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Πρόσφατα, εισηγήθηκα τους τρεις βασικούς της άξονες στον επικεφαλής μας και υποψήφιο Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, Γιάννη Νασιούλα:

  1. Μηδενισμός του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των δημοτικών ακινήτων, με αναμόρφωση (re-profiling) της κατανάλωσης ενέργειας, μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας για ίδια χρήση και με ίδια μέσα και ένταξη του κτιριακού δυναμικού του Δήμου στον ευρύτερο σχεδιασμό μιας Ενεργειακής Κοινότητας.
  2. Επανεξέταση των χρήσεων των δημοτικών κτιρίων, της κατανομής του υπαλληλικού προσωπικού και των υπηρεσιών και ισορροπημένη χωρική ανάπτυξη νέων υποδομών, σε συνεργασία με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και (ενδεικτικά) την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
  3. Παραχώρηση της αχρησιμοποίητης ή σχολάζουσας ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με βάση το πνεύμα της “Κοινωνικής Ρήτρας στις Δημόσιες Συμβάσεις” και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι τρεις αρχές για την ανάπτυξη του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Θεσσαλονίκης εκφράζουν πλήρως την ανάγκη για μια ανθρώπινη, κοινωνική και πράσινη Θεσσαλονίκη. Με τον Γιάννη Νασιούλα και τα στελέχη της Νέας Αρχής για την Θεσσαλονίκη, μπορούμε να κάνουμε ένα αληθινό βήμα από τα σχέδια, στην πράξη.


* Ο Κωνσταντίνος Ποντικάκης είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την δημοτική παράταξη του Ιωάννης Νασιούλα “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη” (www.thessaloniki.plus)

Originally posted 2019-02-27 18:34:35.