“Πιστεύω στην ανάγκη για κοινωνικές επενδύσεις στην Θεσσαλονίκη. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε με οικονομική αναδουλειά και φυγή των νέων στο εξωτερικό. Συμμερίζομαι το όραμα του Γιάννη Νασιούλα για μια Θεσσαλονίκη της ανάπτυξης”: αυτά δηλώνει ο Παντελής Τσικαντέλης, έμπειρο τραπεζικό στέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων της Τράπεζας Εργασίας, μετά την πολυετή θητεία του στην Τράπεζα Eurobank.

“Το νοικοκύρεμα στα οικονομικά του Δήμου είναι μια διαχρονική πρόκληση”, συνεχίζει. “Η οικοδόμηση αξιόχρεου προφίλ για τον Δήμο Θεσσαλονίκης είναι μια αναγκαιότητα και στοιχείο της οικονομικής του αξιοπρέπειας: χωρίς διαυγή, ελεύθερα προσβάσιμα και νοικοκυρεμένα λογιστικά στοιχεία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στην νέα εποχή των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την δημιουργία θέσεων εργασίας, την στήριξη των επαγγελματιών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτές τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων θέλουμε να ανοίξουμε με το σχέδιο της δημοτικής μας παράταξης, της Νέας Αρχής για την Θεσσαλονίκη“, λέει ο Παντελής Τσικαντέλης.

Καλωσορίζοντας τον Παντελή Τσικαντέλη στα αυτοδιοικητικά, ο επικεφαλής της Νέας Αρχής, Γιάννης Νασιούλας, δήλωσε: “Έμπειροι και οραματιστές τεχνοκράτες, όπως ο Παντελής Τσικαντέλης, είναι πολύτιμοι για την Θεσσαλονίκη. Το όραμα της κοινωνικής τραπεζικής και των κοινωνικών επενδύσεων μας συνδέει. Η χρηστή διοίκηση των οικονομικών του Δήμου, η δημοσιοποίησή τους στους πολίτες και τους κριτές μας, το άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη, είναι πολιτικοί άξονες που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο”.