«Με ήλθαν γράμματα από τον Υψηλάντη δια να είμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου ήτον η ημέρα της γενικής επαναστάσεως… Ήλθαν εκεί όπου ευρισκόμουν και τους έλεγα ότιτην ημέρα του Ευαγγελισμού να είναι έτοιμοι και κάθε επαρχία να κινηθεί εναντίον των Τούρκων».


Απομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη δια χειρός Γεωργίου Τερτσέτη, σελ 55.

Originally posted 2019-03-28 21:16:38.