Μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, σε εγχώριες τράπεζες, θα διακινούνται τα χρήματα των συνδυασμών, αλλά και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Μετά εγκύκλιο προς την Ελληνική Ενωση Τραπεζών δίνονται οδηγίες για την ορθή διαδικασία ανοίγματος, αλλά και κίνησης των ειδικών αυτών λογαριασμών.

Ο λογαριασμός θα τηρείται στο όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού.

Ως προς τα έσοδα υποψηφίων και συνδυασμών, η διακίνησή τους θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, ενώ οι δαπάνες θα πρέπει να διακινούνται αντίστοιχα σε ποσοστό 95%.

Καταθέσεις στους συγκεκριμένους λογαριασμούς επιτρέπονται εφόσον γίνονται επώνυμα, με τη ρητή συναίνεση των προσώπων που φαίνονται ως δικαιούχοι. Οι καταθέσεις γίνονται μόνον σε ταμείο τράπεζας στην Ελλάδα, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας και την σχετική δήλωση του Διαχειριστή του λογαριασμού πως αποδέχεται την κατάθεση του ποσού από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Με ευθύνη της τράπεζας, οι καταθέσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία του καταθέτη (αριθμός ταυτότητας κ.λπ.) και τα στοιχεία να έχουν ελεγχθεί.

Ο λογαριασμός «κλείνει» με την ολοκλήρωση των καθηκόντων διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού.

Όλες οι σχετικές συναλλαγές, είναι προσβάσιμες από τις Αρχές και δημοσιοποιούνται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.