Είμαι σαράντα τέσσερα χρονών και από την ημέρα της γέννησής μου είμαι δημότης Θεσσαλονίκης. Και οι γονείς μου είναι δημότες Θεσσαλονίκης, όπως και τα αδέλφια μου.

Δεν έχω κομματικές καταβολές, ούτε κομματικές εξαρτήσεις και ποτέ δεν είχα σκοπό να εμπλακώ σε εκλογές, έστω και δημοτικές, γιατί αυτές οι διαδικασίες, όσο αναγκαίες κι αν είναι, κατευθύνονται από αυτούς που κρύβονται πίσω από τα κόμματα.

Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές βγαίνω μπροστά για την Ελλάδα, την Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη, δίπλα στον Γιάννη Νασιούκα: αυτή η φορά αξίζει.

Originally posted 2019-05-06 23:32:58.