Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν ανακήρυξε ως υποψηφίους στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές τρεις συνδυασμούς:

• Τον συνδυασμό της “Ελληνικής Αυγής για την Θεσσαλονίκη” με υποψήφιο δήμαρχο τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο

• Τον συνδυασμό “Γίνεται Μπορούμε” με υποψήφιο δήμαρχο τον Σάββα Χαλιαμπάλια

• Τον συνδυασμό “Ενωμένοι Μακεδόνες” με υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Ζιαμπάζη

Originally posted 2019-05-11 16:47:22.