Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους “φωστήρες” αναθεωρητές, όψιμους ιστορικούς της εθνικής παλιγγενεσίας, που επιτέλους αποκατέστησαν την “ιστορική αλήθεια”.

Από αυτούς λοιπόν μάθαμε ότι η επανάσταση του ’21 ήταν πρωτίστως ταξική. Ότι οι Έλληνες ζούσαν αρμονικά με τους Τούρκους και ότι άνθισε η αγροτική οικονομία. Ότι ο κλήρος τα είχε βρει με τους Οθωμανούς και απολάμβανε τα προνόμια του. Ότι το κρυφό σχολειό ήταν λαϊκός μύθος. Ότι πλήθος αγωνιστών μη ομιλούντες την ελληνικήν, δεν είχαν διαμορφωμένη εθνική συνείδηση. Ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ήταν εναντίον της επανάστασης και απείχε αυτής. 

Σας ευχαριστούμε για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

Τώρα περιμένω να μου εξηγήσετε παρακαλώ τι ήθελε να πει ο Γέρος με το: “φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους”.

Επίκαιρο καί διαχρονικό; 

Αναμένω τα φώτα σας…

 

Πἁνος Μαυρομἁτης , Νἑα Αρχἡ για την Θεσσαλονἱκη

*Ο Πάνος Μαυρομάτης είναι Διδάκτωρ της Διατροφικής Μικροβιολογίας. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Lincoln και του Abertay Dundee διατροφική πολιτική και νομοθεσία, διατροφική μικροβιολογία και ασφάλεια. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Μέση Ανατολή. Διετέλεσε μέλος του Δικαστικού Συστήματος της Σκωτίας για τους ανήλικους παραβάτες και θέματα πρόνοιας. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης με την παράταξη του Ιωάννη Νασιούλα «Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη» (www.thessaloniki.plus)