Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται τώρα και στα ελληνικά εδάφη, επενδύοντας στην ανακατανομή κοινωνικών πόρων όπως σε όλο τον κόσμο.

Οι συλλογικές κοινότητες πλέον στηρίζουν την κατασκευή τους στον θεσμό της επικράτειάς αναδεικνύοντας το νέο πρότυπο των αξιών και της ηθικής των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η τοπική πτυχή περικλείει το έδαφος σε μια τοπική κοινωνική ταυτότητα και όχι σε μια προστατευτική οικονομία. Οι σύγχρονες συλλογικές κοινότητες στην σύγχρονη δράση τους είναι οικουμενικές, η πρόσβαση ή η χρήση των δικαιωμάτων που αποδίδουν κάνουν εφικτό το έδαφός του ώστε να παρέχουν ένα πρακτικό και δημοκρατικό τρόπο στη δυνατότητα των κατοίκων «μια καλή ζωή για κάθε άτομο και, ειδικότερα, για τα πιο ευάλωτα, η παγκόσμια διάσταση που θέλει να τα κάνει κοινό σε όλους αλλά και  σε όλες τις κοινότητες».

Οι σύγχρονες οικουμενικές κοινότητες είναι φορείς της παγκοσμιοποίησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταφράζεται σε μια δομική ιδιότητα των κοινωνικών δομών, ο δια πολιτισμός των κοινών αγαθών ενισχύει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους κατοίκους, ενσωματώνει τις τοπικές σχέσεις της με τις σχέσεις με εξω-τοπικές κλίμακες που κυμαίνονται από μια άλλη τοπική κοινωνία  σε μία άλλη έξω από τα όρια ενός κράτους.

Το πρόσφατο παράδειγμα των πολιτών στη περιοχή της Vilaine είναι μια σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων ως απόρροια της ανάπτυξης συλλογικότητας μέσω δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων διαχείρισης απορριμμάτων  (Béganne, Séverac-Guenrouët και Avessac), όπου συνεργάζονται  σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ένα δίκτυο κοινοτήτων ανακύκλωσης υλικών.

Σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται μέσω παγκόσμιων δικτύων και απομακρύνονται από τα πρότυπα του νεοφιλελεύθερου τρόπου καπιταλιστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Originally posted 2019-08-22 22:47:08.