Η κοινωνική οικονομία της Ελλάδος και το κοινωνικό της κεφάλαιο – Μια πλήρης, θεσμική και εθνικολογιστική αναγνώριση

Social Economy & Social Capital Greece - Ioannis Nasioulas

Το βιβλίο-σταθμός για την Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα. Η πλήρης και αναλυτική αναγνώριση του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, του συνόλου των φορέων που το συναποτελούν, των θεσμικών ρυθμίσεων που τους ορίζουν και της ανάλυσής τους με βάση το εν ισχύι σύστημα των Εθνικών Οικονομικών Λογαριασμών. Ένας απόλυτος οδηγός για τον πολιτικό σχεδιασμό και την ακαδημαϊκή έρευνα. Το έργο διαιρείται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος συζητείται η ανάδυση, η εσωτερική συγκρότηση και η εξωτερική σημασία της κοινωνικής οικονομίας ως έννοιας και ως πεδίου δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Ποια είναι η σχέση της με την κοινωνία των πολιτών, το μη κερδοσκοπικό τομέα, τον τρίτο τομέα;

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το κοινωνικό κεφάλαιο ως όρος με κεντρική επιστημονική σημασία για την ανάλυση των πρακτικών αλληλεγγύης και τίθενται ζητήματα μεθόδου της κοινωνικής και οικονομικής ανάλυσης. Ποιές είναι οι βασικές επιστημολογικές παραδοχές των κλασσικών οικονομικών και ποιές αντιφάσεις τους αποκαλύπτει η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου;

Στο τρίτο μέρος παρατίθεται το Πρότυπο Εθνικό Μητρώο των οργανισμών της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Εδώ, για πρώτη φορά ορίζεται επακριβώς το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Δίνεται ένας λειτουργικός ορισμός, τέτοιος που να μπορεί να αξιοποιηθεί από το ισχύον σύστημα εθνικολογιστικής καταγραφής για τη λεπτομερή της αναγνώριση. Απογράφονται όλοι οι φορείς που συμφωνούν με τη λογική της και μπορούν να λογίζονται συστατικοί της. Για κάθε έναν από αυτούς, παρατίθενται οι νόμοι και οι κανονισμοί που ορίζουν τη σύσταση και λειτουργία του. Καταγράφονται όλοι οι φορείς που τηρούν μητρώα αυτών των οργανισμών. Και αντιστοιχίζεται ο κάθε οργανισμός σύμφωνα με το Σύστημα Ευρωπαϊκών Λογαριασμών του 1995.

Η Κοινωνική Οικονομία της Ελλάδος και το κοινωνικό της κεφάλαιο Μια συνολική, θεσμική και εθνικολογιστική αναγνώριση. Του Ιωάννη ΝΑΣΙΟΥΛΑ. Προλογίζει ο Γεώργιος ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ. Έκδοση Γ, αναθεωρημένη & συμπληρωμένη. Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. 2012/2014/2016. ISBN: 978-618-80232-0-8. Σελίδες: 250. Διαθέσιμο αποκλειστικά στο: www.grecobooks.com


Κοινωνικές επιχειρήσεις – Clusters & Δίκτυα κοινωνικής οικονομίας

Social Enterpises Clusters Networks Nasioulas

2η Έκδοση με αναλυτική παρουσίαση του νέου Νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική Οικονομία

Μια φρέσκια επιστημονική ματιά στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Βασισμένο στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία, το έργο αυτό αναπτύσσει το σύνολο των θεωρητικών, νομικών, τεχνικών, φορολογικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική.

• Ανασκοπεί την θεωρία των κοινωνικών επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκθέτει τη συγκρότηση, την εσωτερική λειτουργία και την καθοριστική σημασία που έχουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της “Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” (Social Business Initiative), για τη διαμόρφωση του θεσμικού και χρηματοδοτικού μηχανισμού της Κοινωνικής Οικονομίας.

• Αναλύει βήμα-προς-βήμα τη νομική και φορολογική βάση που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του νέου Νόμου 4430/2016 και προσφέρει έναν λεπτομερειακό οδηγό από τη φάση της σύλληψης της αρχικής ιδέας, το στάδιο της σύνταξης του Καταστατικού, τη σύνταξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, ως τις διαδικασίες ίδρυσης, καθώς και τις προοπτικές χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ένα έργο με μεγάλη αξία για τον ακαδημαϊκό ερευνητή, τον πολιτικό, το δημοσιογράφο και το σύγχρονο κοινωνικό και καινοτόμο επιχειρηματία.

Κοινωνικές επιχειρήσεις – Clusters & Δίκτυα κοινωνικής οικονομίας. Ιωάννης Νασιούλας. Προλογίζει η Cristina Barna. Εκδόσεις Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας, 2013, 2017. Σελίδες: 153. ISBN: 978-618-80232-1-5. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com


Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική

Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας

Ο πρώτος, διεπιστημονικός, συλλογικός τόμος, μετά την ψήφιση του νέου Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία καθώς και του νέου Νόμου για τους Συνεταιρισμούς 4384/2016. Έμπειροι και διεθνώς καταξιωμένοι ερευνητές και ειδικοί , πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε μια συγγραφική ομάδα με διεπιστημονικό συντελεστή, αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή μοναδικότητα της κοινωνικής οικονομίας, ως ενός ιδιαίτερα δυναμικού κλάδου, με ανεξάντλητες προοπτικές για την ανάπτυξη στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέματα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και στην κοινωνική τραπεζική. Συλλογικός Τόμος. Επιμέλεια: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ. Πρόλογος: Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Γράφουν: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ, Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Alain COHEUR, Denis STOKKINK, Kurt BERLO, Oliver WAGNER, Daniel SCHAFER, Ευγενία ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ, Μιχαήλ ΦΕΦΕΣ, Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΜΑΣ, Βικτώρια ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ​Βασίλειος ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Απόστολος ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, π. Αλέξανδρος ΣΑΛΜΑΣ, ​Ναούμ ΜΥΛΩΝΑΣ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 2016. ISBN:978-618-80232-3-9​. Σελίδες: 311. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η Κοινωνική Οικονομία ως Αναγκαιότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Alain COHEUR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ

Μέρος Πρώτο. ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Κοινωνικό Κεφάλαιο. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Προς μια θεολογία της κοινωνικής οικονομίας. π. Αλέξανδρος ΣΑΛΜΑΣ

Μέρος Δεύτερο. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνική Τραπεζική. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Χρηματοδοτική Καινοτομία. Βικτώρια ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Μέρος Τρίτο. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Ευρωπαϊκές Πολιτικές. Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ & Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Χρήσεις και καταχρήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: η Ελληνική περίπτωση. Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Ο Νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Ο Νόμος 4384/2016 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Μιχαήλ ΦΕΦΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ. Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις. Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

Μέρος Τέταρτο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. Η Κεφαλαιουχική Κοινωνική Επιχείρηση. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Το παράδειγμα των δημοτικών επιχειρήσεων ενέργειας στην Γερμανία. Kurt BERLO, Oliver WAGNER, Daniel SCHÄFER
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ. Αμοιβαία ταμεία αλληλασφάλισης στην Ευρώπη. Απόστολος ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ. Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ευγενία ΠΕΤΡΙΔΟΥ & Ναούμ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ. Κοινωνική Καινοτομία στην Υγεία. Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ. Η συμβολή της τυποποίησης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βασίλειος ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Dennis STOKKINK