“Κατέθεσα σήμερα αίτημα να μου δοθούν τα παραστατικά είσπραξης των αναλογούντων Τελών Ταφής για 18 τάφους στα Κοιμητήρια “Αγίου Παύλου – Μαλακοπής” του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Αυτή είναι η δημόσια ανάρτηση του Ιωάννη Νασιούλα, Επικεφαλής Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη”.

Μια υπόθεση από τα παλιά…

Στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2020, ο Ιωάννης Νασιούλας ανέφερε:

“Δημότης, τέως στέλεχος της δημοτικής παράταξης του κ. Μπουτάρη, μου κοινοποίησε έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων εκδοθέν την 22α Σεπτεμβρίου 2016 κατόπιν αίτησής του. Το καταθέτω στα Πρακτικά (Έγγραφο 1).

Με βάση την προσωπική του έρευνα, ενδεικτικώς για τα Κοιμητήρια Μαλακοπής, προκύπτουν αδιευκρίνιστα σημεία, που αφορούν στην έλλειψη σήμανσης τάφων ως οικογενειακών και στην διαπίστωση είσπραξης των αντίστοιχων ποσών που ορίζει ο Κανονισμός των Κοιμητηρίων.

Παρακαλώ την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου να μου επιτρέψει την πρόσβαση στο αρχείο της, για να διαπιστώσω την ύπαρξη παραστατικών είσπραξης του ανάλογου τιμήματος για ατομικούς τάφους που υφίστανται ακόμα εδώ και δύο ή τρεις δεκαετίες (ή ίσως και περισσότερο) και όφειλαν να λειτουργούν ως οικογενειακοί, αφού η ημερομηνία ταφής των προσώπων που ονοματίζονται είναι κατά πολύ πρότερη της τετραετίας, με την παρέλευση της οποίας όφειλε να υπάρχει εκταφή, ή καταβολή του οριζόμενου τιμήματος για την μετατροπή του τάφου σε οικογενειακό.

Επίσης, ζητώ από τους αρμοδίους να μου εξηγήσουν γιατί υφίστανται Εκκλησάκια εντός του Κοιμητηρίου, αν αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό και αν έχουν καταβληθεί αντίτιμα για την τοποθέτησή τους. Υφίστανται τα ανάλογα παραστατικά στο αρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης; Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης περί απομάκρυνσής τους; Την καταθέτω στα Πρακτικά (Έγγραφο 2)”.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!