Ο σκοπός της Μεγάλης Επαναφοράς (Great Reset) είναι η επιβολή παγκόσμιας δικατορίας με υγειονομικό μανδύα, επακόλουθο της τρομοκρατίας και των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοιό.

Πρόκειται για την επιβολή ελεγκτικών μέτρων, κρυμμένων πίσω από δελεαστικές υποσχέσεις για εξασφάλιση καθολικού εισοδήματος, ακύρωση του ιδιωτικού χρέους και ενοποίηση τω συναλλαγών. Η τιμή αυτών των παραχωρήσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι η παραίτηση από ιδιωτική ιδιοκτησία και η τήρηση ενός προγράμματος εμβολιασμού κατά των Covid-19 και Covid-21 που προωθείται από τον Bill Gates με τη συνεργασία των γιγάντιων φαρμακευτικών θηρίων.

Πέρα από τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κινούν τις μαριονέτες του Great Reset, η επιβολή του εμβολιασμού θα συνοδεύεται από την απαίτηση υγειονομικού διαβατηρίου και ψηφιακής ταυτότητας, με επακόλουθο τον εντοπισμό, περιορισμό και έλεγχο επαφών του πληθυσμού ολόκληρου του κόσμου.

Όσοι δεν αποδέχονται αυτά τα μέτρα, δεν θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν, να κινούνται εντός χώρας και να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να πηγαίνουν στο σχολείο ή να σπουδάζουν.

Σε μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις, αυτοί που δεν φέρουν το χάραγμα θα περιοριστούν σε στρατόπεδα κράτησης ή θα τεθούν υπό κατ ‘οίκον περιορισμό και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία θα κατασχεθούν.

Η μάχη ενάντια στην Νέα Εποχή είναι μάχη επιβίωσης του Ανθρώπου.