Το αντιφλεγμονώδες φάρμακο κολχικίνη, που χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας, εναντίον του COVID-19.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η κολχικίνη θα συμπεριληφθεί στο δοκιμαστικό πρόγραμμα RECOVERY του Ηνωμένου Βασιλείου, που στοχεύει στην αναζήτηση θεραπείας για τη λοίμωξη από κοροναϊό, ανέφεραν οι ερευνητές του.

Πως θα δοκιμαστεί η κολχικίνη

Η κολχικίνη θα δοκιμαστεί σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη και θα περιλαμβάνει 2.500 ασθενείς, από όλη την Βρετανία.

Οι ασθενείς θα λάβουν το φάρμακο, εκτός από το υφιστάμενο πρόγραμμα φροντίδας (RECOVERY), για συνολικά 10 ημέρες.

Τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από τους 2.500 εθελοντές θα συγκριθούν έπειτα με τα αποτελέσματα της θεραπείας τουλάχιστον 2.500 άλλων ασθενών, οι οποίοι θα λάβουν μόνο μια τυπική θεραπεία.

Ο κύριος στόχος της έρευνας και παράμετροι

Ο κύριος στόχος της μελέτης, είναι να εκτιμήσει, εάν το φάρμακο μπορεί να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας, σε σοβαρές περιπτώσεις Covid-19, εντός του πεδίου των 28 ημερών από την έναρξη της θεραπείας.

Άλλες παράμετροι που αξιολογούνται και θα έχουν αντίκτυπο στην έρευνα, είναι η παραμονή σε νοσοκομείο και σε τυχόν ανάγκη “καθαρισμού-εξαερισμού” των πνευμόνων.