Η δημόσια απαίτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Δρόσος Τσαβλής προκάλεσε την αρνητική απάντηση του τελευταίου: “Δεν παραιτούμαι”.

Ως Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκθέτω εδώ τις πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών για την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Το πολιτικό πλαίσιο

Η δημόσια δήλωση μομφής και απώλειας της εμπιστοσύνης του Δημάρχου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης συνοδεύθηκε από την απαίτηση ο Δρόσος Τσαβλής να παραιτηθεί.

Η δημόσια άρνηση παραίτησης του Δρόσου Τσαβλή διανοίγει δύο πιθανές οδούς:

α. να επιμείνει στην άρνησή του, προκαλώντας την υπαναχώρηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ή την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών για την απομάκρυνση του Δρόσου Τσαβλή, και

β. ο Δρόσος Τσαβλής να υπαναχωρήσει και να παραιτηθεί από Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εκτιμώ, πως το δεύτερο ενδεχόμενο θα πρέπει να έχει δρομολογηθεί το αργότερο λίγο πριν την επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Αν διαφανεί πως δεν υφίσταται τέτοια διάθεση από μέρους του Δρόσου Τσαβλή, εκτιμώ πως άμεσα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες, αποπειρώμενος την απομάκρυνση του Προέδρου.

Ενδεχόμενη παραίτηση του Δρόσου Τσαβλή

“Σε περίπτωση που μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου επιθυμεί να παραιτηθεί, υποβάλει την παραίτησή του στο δημοτικό συμβούλιο και αυτή γίνεται οριστική, όταν πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος, ενώ μπορεί ελεύθερα να επανεκλεγεί στο ίδιο ή σε άλλο αξίωμα του προεδρείου μέσα στην ίδια θητεία.

Υπογραμμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά ΣτΕ 1928/2017), η δήλωση παραίτησης πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του προσώπου να αποχωρήσει από το αιρετό αξίωμα.

Σημειώνεται ότι το δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο υποβάλλεται η παραίτηση μέλους του προεδρείου από το αξίωμά του, αποδέχεται υποχρεωτικά την παραίτηση και στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση, προβαίνει στην εκλογή νέου μέλους, κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που ορίζουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτές αναλύθηκαν στην παρούσα εγκύκλιο, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 6/2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΔ465ΧΘ7-ΕΙ1) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας”.

Τί προβλέπει η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

“Μέλος παράταξης που ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτή ή διαγράφηκε με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των μελών της, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου, όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης αυτής, ενώ απολύει το σχετικό αξίωμα αυτοδικαίως, κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής”.

Αυτό ορίζει η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια”. Ειδικά για την περίπτωση του Δρόσου Τσαβλή, το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι:

1. Θα διαγραφεί ο Δρόσος Τσαβλής;

Δύναται να επιτύχει ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας πλειοψηφία 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής του υπέρ της διαγραφής του Δρόσου Τσαβλή από αυτήν; Η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα αριθμούσε 7 Δημοτικούς Συμβούλους με την εκλογή της και σ’ αυτούς προστέθηκαν ακόμα 3 συμπράττοντες επικεφαλής παράταξης: οι Χαράλαμπος Αηδονόπουλος, Εφραίμ Κυριζίδης και Πέτρος Λεκκάκης. Συνολικά, η παράταξη του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα αριθμεί σήμερα 10 Δημοτικούς Συμβούλους.

Απαιτείται 7 μέλη της παράταξης Ζέρβα να ψηφίσουν για την διαγραφή Τσαβλή. Θα επιτύχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τέτοια πλειοψηφία στην παράταξή του, ενάντια στον πρώτο σε ψήφους Δημοτικό του Σύμβουλο, τον Δρόσο Τσαβλή;

2. Θα εκλεγεί Πρόεδρος της υπόδειξης Ζέρβα;

Με βάση την υπόθεση εργασίας πως διαγράφεται ο Δρόσος Τσαβλής από την παράταξή του, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα υποδείξει Δημοτικό Σύμβουλο εκ των 9 εναπομεινάντων της παράταξής του για υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Νόμος απαιτεί 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι να υπερψηφίσουν τον προτεινόμενο υποψήφιο Πρόεδρο από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Αν στην δεύτερη ψηφοφορία αυτό δεν επιτευχθεί η Εγκύκλιος ορίζει:

“Εάν ο ή οι (κατά το β’ στάδιο) προτεινόμενοι δεν λάβουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων, τότε εκλέγεται ο αρχικώς υποδειχθείς (κατά το α’ στάδιο), ακόμα και εάν οι σταυροί προτίμησης που έλαβε δεν αποτελούν την πλειοψηφία του συμβουλίου”.

Μια θλιβερή κατάληξη

Αν ο Δρόσος Τσαβλής δεν αποδεχθεί την μομφή του Κωνσταντίνου Ζέρβα και δεν παραιτηθεί, και βεβαίως αν διαγραφεί και εκλεγεί εν τέλει με την τρίτη ψηφοφορία νέος Πρόεδρος, θα έχουμε ένα νέο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου με αμφισβητούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση και μειωμένο τυπικό κύρος: έναν Πρόεδρο της παράταξης του Κωνσταντίνου Ζέρβα και όχι έναν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!