Η γέννηση του Χριστού εορτάζεται ως ιστορικό και πνευματικό γεγονός. Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή των δώρων και των αντιδώρων. Για την δοκιμαζόμενη Ελλάδα, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι αυτό το όνομα του παιδίου: “Εμμανουήλ” – “Ο Θεός είναι μαζί με εμάς”. Ανάμεσά μας. Και μαζί μας.

«Παιδίον εγεννήθη ημίν» είπε αιώνες πριν την γέννηση του παιδιού ο προφήτης Ησαΐας. Προλέγοντας πως όλα μπορούν να ανακαινιστούν.

Originally posted 2017-12-25 10:50:38.