Τις μηνιαίες τους απολαβές θα δουν να μειώνονται αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι μόνες πληροφορίες για το μισθολογικό τους, έκαναν λόγο για μικρές αυξήσεις. Οι 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπόκεινται στην μισθολογική ομάδα που από την 1η Ιανουαρίου του 2016, ναι μεν είχαν υποστεί μειώσεις στο μισθό τους, ωστόσο αυτές είχαν καλυφθεί από επιδόματα κάλυψης της συγκεκριμένης μισθολογικής προσωπικής διαφοράς, ουσιαστικά θα χάσουν χρήματα που θα δικαιούντο, αν δεν εξαιρούνταν ένας χρόνος εργασίας από τον υπολογισμό των τριετιών και δεν καταργούνταν οι προσαυξήσεις κάλυψης της μείωσης του μισθού.

Με το νέο πλαίσιο του νόμου 4354/2015, που αφορά μεταξύ άλλων και στο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, εφόσον από την εφαρμογή του νόμου προκύπτει μικρότερη μηνιαία αποζημίωση από αυτή που λάμβανε ο υπάλληλος με βάση τον νόμο για τους μισθούς που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του 2015. Έτσι, για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, παρά τις αναμενόμενες αυξήσεις λόγω παρόδου της τριετίας, οι συνολικές τους αποδοχές θα παραμένουν ίδιες, ενώ θα μπορούσαν ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσής τους να λαμβάνουν αυξήσεις που θα ξεπερνούσαν τα 60 ευρώ το μήνα.

Η παρούσα εξέλιξη αναμένεται να δυσαρεστήσει έναν σημαντικό αριθμό εργαζομένων και να επηρεάσει αρνητικά την ήδη δοκιμαζόμενη αγορά.