Μες στα παληὰ τα σώματα των τα φθαρμένα
κάθονται των γερόντων η ψυχές.
Τί θλιβερὲς που εἶναι η πτωχὲς
και πώς βαρυούνται την ζωὴ την άθλια που τραβούνε.
Πώς τρέμουν μην την χάσουνε και πώς την αγαπούνε
η σαστισμένες κι αντιφατικὲς
ψυχές, που κάθονται -κωμικοτραγικές-
μες στα παληὰ των τα πετσιὰ τ’ αφανισμένα.

Originally posted 2018-04-16 17:42:11.