Σε δημοσιευμένη του συνέντευξη, ο Saito Satoshi Soke της Negishi Ryu Shurikenjutsu αναφέρει: “Μετά τον πόλεμο, πήγαν στον Fujita Seiko Sensei, ένα διάσημο δάσκαλο της Koga Ryu Ninjutsu, και έμαθα διάφορα πράγματα σχετικά με τη χρήση της βεντάλιας (Sensu). Όπως αποδείχθηκε, αυτά περιείχαν μερικές από τις αρχές που είχα μάθει κατά τον πόλεμο σχετικά με τις βολές πυροβολικού, όπως τα της εκτίμησης και τη χρήση μέσων για την μέτρηση της απόστασης του αντιπάλου. Η μέτρηση ήταν διαφορετική στο πυροβολικό, καθόσον εκεί χρησιμοποιούσαμε μέτρα ως μονάδα μέτρησης, ενώ στο Ninjutsu η αποστασιομέτρηση γίνεται σε Ken (το μήκος δύο συνηθισμένων Tatami). Η βεντάλια του Ninjutsu μπορεί να ανοιχθεί ως και στις 180 μοίρες και χρησιμοποιείται ως προστατευτικό μέσον. Ο αριθμός των ακτίνων της ήταν μυστικό της κάθε σχολής και θα τον περιέγραφαν με ασαφείς φράσεις όπως ‘όσες οι τρύπες στη ρίζα ενός λωτού. Αυτή η αμφιλεγόμενη διατύπωση ήταν τυπική των ιαπωνικών πολεμικών τεχνών: δε δίδασκαν με άμεσο τρόπο.

Έτσι, ο αριθμός των ακτίνων στη βεντάλια της Koga Ryu περιγραφόταν ως “όσες οι τρύπες στη ρίζα ενός λωτού”. Ως αποτέλεσμα, η διδαχή δε μπορούσε να γίνει προσιτή στους αμύητους. Σε κάθε περίπτωση, αν κόψεις μια ρίζα λωτού και μετρήσεις τις τρύπες, άλλες θα έχουν επτά, άλλες δώδεκα και ούτω καθεξής. Μια στατιστική ανάλυση σχετικά με τον αριθμό των τρυπών στη ρίζα ενός λωτού θα δώσει τον αριθμό εννέα, που είναι και ο αριθμός των ακτίνων στη βεντάλια των Ninja. Έτσι η βεντάλια του Ninjutsu, που εχρησιμοποιείτο ως μέσον μέτρησης, είχε εννέα ακτίνες, που αξιοποιούνταν ώστε να δώσουν ένα σύστημα τριγωνομετρικών λειτουργιών, που περιείχε ημίτονα και συνημίτονα. Ως Bujutsu, ήταν μάλλον υψηλής ανάλυσης και καθόλου αυθαίρετο, με στρατηγήματα βασισμένα εδραία στα μαθηματικά και τις επιστήμες.

Αυτό το σκεπτικό δεν περιοριζόταν στο Ninjutsu βέβαια. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα ιαπωνικό σύστημα μαθηματικών υπολογισμών που λέγεται Seki Ryu Wasan, ιδρυθέν από τον Seki Takahazu. Περιελάμβανε διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και είχε υπολογίσει την αξία του «π» σε βάθος αρκετών δεκάδων δεκαδικών ψηφίων. Έτσι, όπως βλέπεις, η γνώση αυτών των προχωρημένων μαθηματικών δε περιοριζόταν στην Koga Ryu Ninjutsu. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, ένας λόγος που αυτή η γνώση δεν ήταν περισσότερο διάχυτη κατά την περίοδο Edo, οπότε και η Seki Ryu αναπτύχθηκε, ήταν το ότι στα Bujutsu (πολεμικές τέχνες) οι ασκούμενοι τα κρατούσαν αυτά μυστικό, ως κάποιο είδος εσωτερικότητας. Μόνον κάποιοι ήξεραν τη φόρμουλα και τις συνταγές”.

 

*Απόσπασμα από το έργο: “Τί είναι το Ninjutsu, το Budo και το Taijutsu”, του Ιωάννη Νασιούλα, Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2012. Διαθέσιμο στο www.grecobooks.com

What is NINJUTSU BUDO & TAIJUTSU