Ο ανθρώπινος ιστός της μητρόπολης, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που την απαρτίζουν γενούν ιδέες και στάσεις στο καθημερινό γίγνεσθαι. Εκτενής και αναλυτική η προσέγγιση του εμβληματικού κοινωνιολόγου Georg Simmel για το πως δομούνται και αναπτύσσονται οι σχέσεις στη μητρόπολη.

Ο ρόλος του λόγου σε συνδυασμό με την εικόνα και έπειτα οι υπόλοιπες αισθήσεις διαμορφώνουν την αισθητήρια αντίληψη για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της συνδιαλλαγής σε ερωτικό, φιλικό και εμπορικό επίπεδο.

grecobooks 3

Στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο, οι πέντε συγγνωστές αισθήσεις είναι αυτές που προδιαγράφουν και τέλος καθορίζουν τις συναναστροφές στο φάσμα της ποιότητας που τους αναλογεί.

Η τρέχουσα δεκαετία με τη θερμή σύμπραξη της τεχνολογίας ανέπτυξε κοινωνίες με τοπικούς κώδικες επικοινωνίας, στρέβλωσε σε μείζονα βαθμό τη γλώσσα και τις καθημερινές συνήθειες και εμπότισε ανεπίστρεπτα το DNA της γενιάς που γαλούχησε με συνήθειες εξαρτώμενες από ήχους ηλεκτρονικών συσκευών, θυμίζοντας τα σκυλιά του Παβλόφ.

Τα παραπάνω όμως, δεν αποτελούν το αρνητικό και στρεβλό ως προς τη συνήθεια, αλλά ως προς το γνωσιακό υπόβαθρο με βάση το οποίο δρούμε. Είναι η αυτο-άρνηση της μελανής όψης και η ανάπτυξη ενός κοινωνικά αρεστού προφίλ, η απώλεια των πέντε αισθήσεων.

Φτιάξαμε έξυπνα αυτοκίνητα και έξυπνες συσκευές και ο άνθρωπος ξέμεινε να παρατηρεί και να συμμετέχει παράπλευρα και συμπληρωματικά, αφαιρώντας κάθε μέρα κομμάτι από την διεύρυνση της κριτικής του σκέψης και ασθενώντας στην όξυνση των αισθήσεων.

Στο άμεσο μέλλον, ο κίνδυνος που καραδοκεί είναι αυτός του ψηφιοποιημένου ανθρώπινου εγκεφάλου. Πολύ πιθανά θα είμαστε η γενιά που εξόφθαλμα θα έρθει αντιμέτωπη με τις αλλαγές στο μορφότυπο και τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου.

Originally posted 2018-04-28 12:30:44.