Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Κοινωνικής Οικονομίας (MOOC –  Massive Online Open Courses) προσφέρουν μια επαγγελματικού επιπέδου, επιστημονική και εμπειρική πληροφόρηση για την κοινωνική οικονομία, τον συνεταιριστικό τομέα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων. Δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “COOPilot” με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από ένα διεθνές εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από τους εξής οργανισμούς:

Pour la Solidarite ASBL (Belgium) | Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας (Ελλάδα) | ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (France) | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE (Bulgaria) | UNIVERSITE DE LIEGE (Belgium) |Federazione trentina della cooperazione (Italy) | Fundación Innovación de la Economía Social, Innoves (Spain) | Scuola Nazionale Servizi Foundation (Italy) | NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION (Romania) |Authority for Cooperative Societies (Cyprus) | MLADINSKA ZADRUGA KREAKTOR, Z.B.O., SOCIALNO PODJETJE (Slovenia)

Κάντε την εγγραφή σας δωρεάν, παρακαλουθήστε το MOOC και λάβετε την βεβαίωση παρακολούθησής σας εδώ:

http://www.coopilot-project.eu/mooc/

Originally posted 2018-05-02 11:43:48.