“Οι νέοι που κάνουν χρήση των ναρκωτικών ουσιών προσπαθούν να ξεφύγουν από μια κοινωνία που τους συνθλίβει.

Το γεγονός ότι η τοξικομανία μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια κοινωνία χωρίς ταξική εκμετάλλευση και καταπίεση, δεν αναιρεί τη δυνατότητα ο εξαρτημένος να λυτρωθεί, αν το θέλει και είναι αποφασισμένος, αν υπάρχει πολιτική με κεντρικό σχεδιασμό και υποδομή κατάλληλη για την αντιμετώπιση της μάστιγας.

Η στρατηγική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και του ιμπεριαλιστικού πολέμου δε συμβαδίζουν με τη μαχητική λογική της νίκης σε βάρος της τοξικομανίας, προσθέτουν καθημερινά νέα εμπόδια στους νέους και τις νέες. Το χειρότερο σήμερα είναι η κυρίαρχη λογική της ανοχής και του συμβιβασμού με το φαινόμενο, η λογική του περιορισμού της βλάβης, η ανοχή στα «μαλακά», η ανοχή στο συμβιβασμό και τη συναίνεση και μάλιστα η ταύτιση της ανοχής με τη λεγόμενη λογική του ρεαλισμού.

Σήμερα, μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο μόνον ένα κοινωνικό κίνημα ριζοσπαστικό και σε αντίθεση με την κυρίαρχη πολιτική, που συνδυάζει αιτήματα και στόχους πάλης με τη μάχη για την ανατροπή των αιτιών που οδηγούν στην εξάπλωση της τοξικομανίας.

Εκτός από την τοξικομανία δεν πρέπει να υποτιμηθούν και άλλες μορφές εξάρτησης, όπως ο αλκοολισμός, ο οποίος επίσης διαδίδεται στις μικρότερες ηλικίες.

Στόχοι συσπείρωσης και πάλης σήμερα είναι:

ΟΧΙ

σε όλα τα ναρκωτικά.

στο διαχωρισμό «σκληρών» και «μαλακών».

στην αποποινικοποίηση του χασίς.

στα προγράμματα υποκατάστασης που συντηρούν και δε θεραπεύουν.

στην ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης.

Πολιτική «μείωσης της ζήτησης» και «μείωσης της διαθεσιμότητας» και όχι «πολιτική μείωσης της βλάβης».

Αύξηση των κονδυλίων για κοινωνική πολιτική και εφαρμογή πανελλαδικού αντιναρκωτικού σχεδίου δράσης, που να βασίζεται στο τρίπτυχο πρόληψη – θεραπεία – επανένταξη.

Ανάπτυξη των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπευτικών προγραμμάτων στο επίπεδο των αναγκών της χώρας.

Περισσότερες προσλήψεις προσωπικού στις ήδη υπάρχουσες μονάδες απεξάρτησης.

Οικονομικά, επιστημονικά κίνητρα στους εργαζόμενους στην απεξάρτηση.

Πολιτική για την κοινωνική επανένταξη με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα για εργασιακή προοπτική.

Η ευθύνη της πολιτικής να βρίσκεται αποκλειστικά στο κράτος που πρέπει να έχει και την ευθύνη επιχορήγησης και στήριξης των προγραμμάτων”.

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 12 Οκτωβρίου 2015