Η αξία του χρήματος στον Georg Simmel

Στο “Κεφάλαιο για τη φιλοσοφία της αξίας”, ο Simmel εφαρμόζει αυτό ακριβώς το μεθοδολογικό ύφος, όπου εμφανίζεται η συνάφεια του οικονομικού με το σώμα της γνώσης. «…το οικονομικό σύστημα του…

Advertisements