Για τον Σουλτάνο, Γκρανσινιόρη, που έπαιρνε φόρο για να μην κάνει τζαμιά στην Ευρώπη κατά την Τουρκοκρατία, όταν τα τζαμιά φύτρωναν μες’ τη Βιέννη, μιλάει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματα του. Ενώ σήμερα ο «Σουλτάνος» παίρνει φόρο, εξάγοντας και εμπορεύοντας ψυχές και σώματα, όπως προχωράει και στην ανέγερση τζαμιών για την εγκατάσταση και μονιμοποίηση του προβλήματος. […]

Advertisements

Pestis eram vivus—moriens tua mors ero. Martin Luther. Horror and fatality have been stalking abroad in all ages. Why then give a date to the story I have to tell? Let it suffice to say, that at the period of which I speak, there existed, in the interior of Hungary, a settled although hidden belief […]

Quand un bon vin meuble mon estomac Je suis plus savant que Balzac- Plus sage que Pibrac; Mon brass seul faisant l’attaque De la nation Coseaque, La mettroit au sac; De Charon je passerois le lac En dormant dans son bac, J’irois au fier Eac, Sans que mon coeur fit tic ni tac, Premmer du […]

Intensos rigidam in frontem ascendere canos Passus erat Lucan –a bristly bore. “Let us hurry to the walls,” said Abel-Phittim to Buzi-Ben-Levi and Simeon the Pharisee, on the tenth day of the month Thammuz, in the year of the world three thousand nine hundred and forty-one- “let us hasten to the ramparts adjoining the gate of Benjamin, […]

PHILIP II. (382-336 BC), king of Macedonia, the son of Amyntas II., and the Lyncestian Eurydice, reigned 359-336. At his birth the Macedonian kingdom, including the turbulent peoples of the hill-country behind, was very imperfectly consolidated. In 370 Amyntas died, and the troubled reign of Philip’s eldest brother, Alexander II., was cut short in 368 […]

Alexan’der the Great, son of Philip of Macedon, was born at Pella, in 356 B. C. Gifted by nature and carefully educated by Aristotle, he early gave promise of his great character. Philip’s triumphs saddened him, and he once exclaimed: “My father will leave nothing for me to do!” When only 16, he took charge […]

ALEXANDER III, known as The Great[1] (356-323 B.C.), king of Macedon, was the son of Philip II. of Macedon, and Olympias, an Epirote princess. His father was pre-eminent for practical genius, his mother a woman of half-wild blood, weird, visionary and terrible; and Alexander himself is singular among men of action for the imaginative splendours […]

Preface This letter about ancient Macedonia was sent to the President of the United States of America, Barack Obama, by 200 Classical Scholars from around the world. The number of scholars that supported and cosigned the letter increased to 342, by July 10th, 2009. Letter to President Barack Obama ancient-scholars@macedonia-evidence.org May 18, 2009 The Honorable […]