Αηδόνι και χελιδόνι | Αισώπου Μύθοι

Στο αηδόνι συμβούλευε το χελιδόνι: γιατί κατοικείς στις ερημιές; δεν βλέπεις εμένα που κατοικώ μαζί με τους ανθρώπους, κάτω από την ίδια στέγη; Έλα κι εσύ να κατοικείς μαζί με…

Ο ήλιος κάνει λιανά τα πράματα | Γιώργος Σαραντάρης

Ο ήλιος κάνει λιανά τα πράματα. Αλλάζει το σουλούπι τους. Δεν αναγνωρίζει κάτι που οι αισθήσεις θα βλέπουν σταματημένο. Ο νόμος της αδράνειας ακολουθεί τον ήλιο, είναι η σκιά του.…

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει…| Γιώργος Σαραντάρης

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει, χωρὶς διάθεση παραδοξολογίας, πὼς κάθε φιλοσοφικὸ σύστημα μπορεῖ τελικὰ νὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ ποὺ τὸ ἴδιο δίνει τῆς φιλοσοφίας· ὅπως ὁ ὁρισμός, ἔτσι καὶ…

Θέλω κάτι να κάμω! | Γιώργος Σαραντάρης

Θέλω κάτι νὰ κάμω! Ἡ ἀνία μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀρρώστια νὰ ἐπακολουθεῖ φυσιολογικὰ ὅλες τὶς περασμένες καταστάσεις – τὶς ἄπειρες ἡλικίες τοῦ παρελθόντος –, νὰ στερεώνει τώρα ἐκείνη τὴν…