Ρυθμός και μεταμόρφωση στο αστικό περιβάλλον

Σύγχρονη ανοικοδόμηση: πόσο κοντά στις αρχές του κόσμου;

Ζωτικός χώρος

Ο τόπος δεν είναι μόνο οριοθετημένος χώρος. Χρειάζεται κάτι να συμβεί μέσα του. Έτσι γεννιέται ένα πεδίο με ελκτική δύναμη. Ένα ισχυρό πεδίο, μ’ ένα τζάκι στο κέντρο του, δεν…

Η επίδραση του χτισμένου χώρου στο χαρακτήρα μας

Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την αρχιτεκτονική πλην των επαγγελματιών. Για τον υπόλοιπο κόσμο τα σπίτια κοστίζουν και δεν έχουν και τόσο ενδιαφέρον. Ακριβολογώντας, οι δραστηριότητες που  συμβαίνουν μέσα τους είναι…

Αρχιτεκτονική: νέα εποχή, νέες προκλήσεις

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα. Την περασμένη δεκαετία καταγράφηκαν  οι πρώτες οικολογικές προσθήκες κτηρίων. Σήμερα η χιλιαπλάσια ανάγκη για αυτονομία παίρνει τα σκήπτρα από την ποιότητα σχεδιασμού. Άραγε είναι αναγκαία αυτή…