Αντί η σημερινή όπως και κάθε Κυβέρνηση να καλέσει  εκείνους που «δεν είναι πια ενεργοί» να βοηθήσουν την τοπική αλλά κυρίως την αγροτική επιχειρηματικότητα, αναζητεί εθελοντικούς τρόπους, φιλοδωρήματα και πρόστιμα για να σώσει ότι έχει απομείνει. Όσοι «δεν έχουν πλέον δραστηριότητα» λόγω της κρίσης του κοροναϊού θα μπορούσαν «να ενταχθούν στον μεγάλο στρατό της ελληνικής […]

Advertisements

     Σήμερα, η Κοινωνική Οικονομία προωθείται με δύο τρόπους στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη τροχιά: μέσω της συμμετοχής περιφερειών προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αφενός, και μέσω των κοινωνικών συλλόγων που οργανώνουν το νεοφιλελεύθερο κράτος, από την άλλη πλευρά. Για την οικονομικοποιημένη κοινωνική οικονομία, κάποιος σκέφτεται βεβαίως τις συνεταιριστικές τράπεζες και τις μεγάλες αλληλασφαλίσεις αλλά και τους γεωργικούς […]

Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται τώρα και στα ελληνικά εδάφη, επενδύοντας στην ανακατανομή κοινωνικών πόρων όπως σε όλο τον κόσμο. Οι συλλογικές κοινότητες πλέον στηρίζουν την κατασκευή τους στον θεσμό της επικράτειάς αναδεικνύοντας το νέο πρότυπο των αξιών και της ηθικής των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η τοπική πτυχή περικλείει το έδαφος σε μια τοπική κοινωνική ταυτότητα και […]

Το κομμάτι της τοπικής κοινωνικής διαχείρισης η διαχείριση κοινωνικών αγαθών των κοινωνικών επιχειρήσεων πρέπει να αναπτύξει στο μέλλον ένα «Κοινωνικό  Συμβούλιο» που θα αποφασίζει για κάθε επιχειρηματική πράξη. Σε αυτό το συμβούλιο μπορεί να μετέχουν ex officio και δύο τοπικοί κρατικοί υπάλληλοι (ανώτεροι): ένας δικαστικός και ένας οικονομολόγος. Αν συμβεί, λοιπόν κάποια ατασθαλία ή παραβίαση […]

Διαπροσωπικές-κοινωνικές σχέσεις πραγματώνονται εκεί, όπου υπάρχει δυνατότητα κοινωνικότητα και Κοινωνική Οικονομία εδραιώνεται εκεί, που υπάρχουν αληθινά πρόσωπα. Το πρόβλημα των μη κοινωνικών συστημάτων είναι ότι ο χωρίς Θεό καπιταλιστικός άνθρωπος αγωνίζεται να δημιουργήσει κέρδος, με βάση τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά συστήματα , την καπιταλιστική κοινωνία του. Αυτός ο Σισύφειος αγώνας όλων των γνωστών, από την αρχαιότητα […]

Το μέλλον της Κοινωνικής Οικονομίας απαιτεί  την ποσοτικοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) καθώς και την μείωση τη αβεβαιότητας που προκύπτει από την ελλιπή ενημέρωση για την δημιουργία  των Κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΕ) στις ελληνικές περιφέρειες. Η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟ) αναλύεται τακτικά ως μια οικονομία που εδράζεται στα εδάφη στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και […]

Λόγω των περιορισμών που προκαλούνται από τις μορφές χρηματοδότησης τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών καναλιών πολιτικής στήριξης, οι  πρωτοβουλίες των πολιτών να επιλέξουν την εθελούσια, δωρεάν ή με την ανταλλαγή γνώσεων και προσωπικής εργασίας, μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος ή αρχής χωρίς την ανάγκη χρηματοδότησης, συμβάλλοντας μόνο θετικά στην […]

Άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία μιας μητρικής επιχείρησης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις περιλαμβάνουν τη μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου παραγωγικών πόρων, είτε υλικών (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, παραγωγικοί συντελεστές, ενδιάμεσες και πρώτες ύλες) είτε άυλων (πχ τεχνογνωσία οργάνωσης της παραγωγής, ποιοτικού […]

Τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ζήτημα της μαζικής στέγασης δημιουργώντας σύγχρονα αρχιτεκτονικά τετράγωνα έτοιμα να συγκεντρώσουν μαζικά τους ανθρώπους. Το μοντέλο της γειτονιάς στηρίχτηκε στην ιδέα του Χάρτη της Αρχαίας Αθήνας, για την δημιουργία γειτονιών που παρέχει βασικές  αρχές για το σχεδιασμό, και εναρμονίζει το περιβάλλον με […]

Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη στο Ελληνικό εταιρικό τοπίο ως ένα νέο επίπεδο ευεξίας για τους υπαλλήλους και την απόδοση για τον κάθε οργανισμό. Ωστόσο, το πώς οι ελληνικοί οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη (ή όχι) την εμπιστοσύνη των εργαζομένων τους και τις επιπτώσεις της εμπιστοσύνης στο χρόνο είναι άγνωστες. Πρώτα απ ‘όλα, όταν μιλάμε […]