Αλεπούδες στον ποταμό Μαίανδρο | Αισώπου Μύθοι

Ο ποταμός Μαίανδρος βρίσκεται στη Μικρά Ασία, κάνει πολλές καμπές (απο όπου κ το όνομα του σχήματος “μαίανδρος”) κ εκβάλλει στην αρχαία πόλη Μίλητο. Μιά φορά, μιά ομάδα αλεπούδες μαζεύτηκαν…