Γεωργός και όφις τον παίδα αυτού αποκτείνας | Αισώπου Μύθοι

(Απο μιά λεπτομερέστερη εκδοχή του μύθου): Σε ενός ανθρώπου την αυλόπορτα κοντά φώλιασε ένα φίδι, μιά φορά δάγκασε τον μικρό γιό του νοικοκύρη κ το παιδί πέθανε. Ο άνθρωπος, ζητώντας…