Ο βαθύτερος πόνος | Γιώργος Σαραντάρης

Ο βαθύτερος πόνος ο πόνος που α ξ ί ζ ε ι να είναι ο βαθύτερος όλων, είναι εκείνος του στοχασμού πως ο καθένας μας μια μέρα θα γνωρίζει τον…

Ο ήλιος κάνει λιανά τα πράματα | Γιώργος Σαραντάρης

Ο ήλιος κάνει λιανά τα πράματα. Αλλάζει το σουλούπι τους. Δεν αναγνωρίζει κάτι που οι αισθήσεις θα βλέπουν σταματημένο. Ο νόμος της αδράνειας ακολουθεί τον ήλιο, είναι η σκιά του.…

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει…| Γιώργος Σαραντάρης

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει, χωρὶς διάθεση παραδοξολογίας, πὼς κάθε φιλοσοφικὸ σύστημα μπορεῖ τελικὰ νὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ ποὺ τὸ ἴδιο δίνει τῆς φιλοσοφίας· ὅπως ὁ ὁρισμός, ἔτσι καὶ…

Θέλω κάτι να κάμω! | Γιώργος Σαραντάρης

Θέλω κάτι νὰ κάμω! Ἡ ἀνία μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀρρώστια νὰ ἐπακολουθεῖ φυσιολογικὰ ὅλες τὶς περασμένες καταστάσεις – τὶς ἄπειρες ἡλικίες τοῦ παρελθόντος –, νὰ στερεώνει τώρα ἐκείνη τὴν…