Γυνή και θεράπαιναι | Αισώπου Μύθοι

Ήταν μιά γυναίκα χήρα πολύ φιλόπονη. Όταν άκουγε τον κόκκορα να φωνάζει, σηκωνόταν κ ξυπνούσε τις υπηρέτριές της να εργασθούν. Οι υπηρέτριες απηύδησαν απο την πολλή δουλειά κ σκέφτηκαν να…