Απογοητευτική είναι η κατάσταση της πόλης στον τομέα της εργασίας. Με ποσοστό ανεργίας άνω του 60% (6 στους 10 είναι άνεργοι), η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή της εγκατάλειψης. Το προφίλ των ανέργων αποτελείται κυρίως από γυναίκες και πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η «νέα αρχή για τη Θεσσαλονίκη» αποτελεί την μοναδική παράταξη με άξονα αναφοράς την γυναίκα. […]

Advertisements