Αναστάσιος Γεωργιλάς : η θέση μου για την πρωτεύουσα της ανεργίας

Απογοητευτική είναι η κατάσταση της πόλης στον τομέα της εργασίας. Με ποσοστό ανεργίας άνω του 60% (6 στους 10 είναι άνεργοι), η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή της εγκατάλειψης. Το…

Advertisements