Αποτυχία εξίσωσης αντικειμενικών – εμπορικών αξιών

Παρά την υποχρέωση του υπουργείου Οικονομικών να ολοκληρώσει σήμερα την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προς την κατεύθυνση των εμπορικών, κάτι που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, θεωρείται πλέον βέβαιο πως ο στόχος…