Στα 723€ ο μέσος όρος των συντάξεων

Τον περασμένο Ιούλι,ο πληρώθηκαν συνολικά 4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.838.070 ήταν κύριες, οι 1.229.002 επικουρικές και 405.921 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε…

Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις εντός διετίας

Από το 2015 έχουν να χορηγηθούν νέες επικουρικές συντάξεις στους δικαιούχους. Μέχρι σήμερα εκκρεμούν περισσότερες από 120.000 αιτήσεις. Οι νέες συντάξεις που αναμένεται να καταβληθούν, οι αιτήσεις των οποίων είχαν…

Γρηγορότερη η καταβολή εφάπαξ και επικουρικών σε Δυτική Αττική και Σύμη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ) θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες. Μάλιστα, η ίδια…