Η φιλοσοφία του Κίρκεγκωρντ | Γιώργος Σαραντάρης

Η φιλοσοφία του Κίρκεγκωρντ δεν στηρίζεται στο «Εν αρχή ην ο Λόγος». Για τούτο και θεωρώ στην περιοχή της αισθητικής σαν την άμεση περιοχή του πνεύματος· η αισθητική είναι η…